برای مشاهد کامل جدول به طرفین بکشید.
رتبه نام سؤالات زمان نمره
توضیحات کلی دیدگاه ساده جابجایی ساده ماشین‌حساب ساده سودوکوی ساده
۱ رضا شیری
...
۴۰
۸۰
۱۰۰
۱۲۰
۳۴۰
۱ علیرضا بیطاری
...
۴۰
۸۰
۱۰۰
۱۲۰
۳۴۰
۱ آرمان حسینی
...
۴۰
۸۰
۱۰۰
۱۲۰
۳۴۰
۱ سعید منصوریان
...
۴۰
۸۰
۱۰۰
۱۲۰
۳۴۰
۱ سجاد هاشمیان
...
۴۰
۸۰
۱۰۰
۱۲۰
۳۴۰
۱ امیر بلالی
...
۴۰
۸۰
۱۰۰
۱۲۰
۳۴۰
۱ کیارش زرین مهر
...
۴۰
۸۰
۱۰۰
۱۲۰
۳۴۰
۱ Amirali Esmaeili
...
۴۰
۸۰
۱۰۰
۱۲۰
۳۴۰
۱ سید رمضان حسینی
...
۴۰
۸۰
۱۰۰
۱۲۰
۳۴۰
۱ محمدجواد عباسی
...
۴۰
۸۰
۱۰۰
۱۲۰
۳۴۰
۱ امین عربی
...
۴۰
۸۰
۱۰۰
۱۲۰
۳۴۰
۱۲ حمیدرضا دهقان منشادی
...
۴۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۲
۳۲۲
۱۲ دانیال رضایی
...
۴۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۲
۳۲۲
۱۲ farzan salimian
...
۴۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۲
۳۲۲
۱۵ عرفان وهابی املش
...
۴۰
۸۰
۱۰۰
۸۵
۳۰۵
۱۶ مهدی یوسفی
...
۴۰
۸۰
۶۰
۱۲۰
۳۰۰
۱۷ مهران شمالی
...
۴۰
۸۰
۱۰۰
۶۸
۲۸۸
۱۸ Pouya Salimi
...
۴۰
۸۰
۱۰۰
۵۱
۲۷۱
۱۹ حسین شعبانی
...
۴۰
۸۰
۶۰
۸۵
۲۶۵
۲۰ فرشاد حسینی
...
۴۰
۸۰
۱۰۰
۳۴
۲۵۴
۲۰ محمد هادی زمانی فراهانی
...
۴۰
۸۰
۱۰۰
۳۴
۲۵۴
۲۲ غلامرضا دار
...
۴۰
۸۰
۷۰
۵۱
۲۴۱
۲۳ احسان تی‌تیش
...
۴۰
۸۰
۳۰
۸۵
۲۳۵
۲۳ ناصر شکری
...
۴۰
۳۳
۶۰
۱۰۲
۲۳۵
۲۵ فراز صدری‌علمداری
...
۴۰
۸۰
۸۰
۳۴
۲۳۴
۲۶ حمیدرضا بلوری
...
۴۰
۸۰
۲۰
۸۵
۲۲۵
۲۷ Mohammad Hasani
...
۴۰
۸۰
۹۰
...
۲۱۰
۲۷ حسین کرم زاده
...
۴۰
۸۰
۹۰
...
۲۱۰
۲۷ علیرضا شیخ الملوکی
...
۴۰
۸۰
۹۰
...
۲۱۰
۳۰ مهدی خیامی
...
۴۰
۸۰
۵۰
۳۴
۲۰۴
۳۱ ابوالفضل مهاجری
...
۴۰
۸۰
۷۰
...
۱۹۰
۳۱ علیرضا جواهری
...
۴۰
۸۰
۷۰
...
۱۹۰
۳۳ mohsen n
...
۴۰
۸۰
۶۰
...
۱۸۰
۳۳ Mohammad Sharifi
...
۴۰
۸۰
۶۰
...
۱۸۰
۳۵ مهران نیکوبیان
...
۰
۸۰
۹۰
...
۱۷۰
۳۵ میرمحمد حسینی
...
۴۰
۸۰
۵۰
...
۱۷۰
۳۷ فرناز عبداللهی
...
۴۰
۸۰
۴۰
...
۱۶۰
۳۷ Amirhossein Khajepour
...
۴۰
۸۰
۴۰
...
۱۶۰
۳۷ محمد پارسیان
...
۴۰
۸۰
۴۰
...
۱۶۰
۴۰ بابک بورنک
...
۴۰
۴۰
۶۰
...
۱۴۰
۴۱ Eddie Cooro
...
۴۰
۸۰
...
...
۱۲۰
۴۱ A Programmer
...
۴۰
۸۰
...
...
۱۲۰
۴۱ شکیب یزدانی
...
۰
۸۰
۴۰
...
۱۲۰
۴۱ امین بخشی
...
۴۰
۸۰
...
...
۱۲۰
۴۱ sajad khosravi
...
۴۰
۸۰
...
...
۱۲۰
۴۶ فاطمه صوری
...
...
۰
۹۰
...
۹۰
۴۷ مهدی کرمی
...
...
۸۰
...
...
۸۰
۴۷ فرشید شکاری
...
۰
۸۰
۰
...
۸۰
۴۷ نرگس جمال آبادی
...
...
۸۰
...
...
۸۰
۴۷ رضا کارگر
...
...
۸۰
...
...
۸۰
۷۷ نفر