برای مشاهد کامل جدول به طرفین بکشید.
رتبه نام سؤالات زمان نمره
توضیحات کلی فرم گوبرا تماس عجیب بیست سوالی
۱ شایان درویش
...
۵۰
۱۰۰
۱۲۰
۱۷۵
۴۴۵
۲ مرتضی جلمبادانی
...
۵۰
۸۵
۰
۸۴
۲۱۹
۳ احسان حیدری
...
۵۰
۸۵
...
۵۶
۱۹۱
۴ محمد حسین خجسته
...
۵۰
۵۷
...
۴۲
۱۴۹
۴ Mahjube Chavoshi
...
۵۰
۵۷
...
۴۲
۱۴۹
۶ حسین ر
...
۵۰
۰
...
۹۸
۱۴۸
۷ محمد ابوجعفری
...
۳۷
...
...
۸۴
۱۲۱
۷ مشهود فرح روز
...
۵۰
۷۱
...
۰
۱۲۱
۷ محمد طالبی
...
۵۰
۷۱
...
۰
۱۲۱
۱۰ مهدی خیامی
...
۵۰
۵۷
۰
...
۱۰۷
۱۱ سیدمهران عبقری
...
۵۰
۴۲
...
...
۹۲
۱۱ مجتبی شجاع‌جو
...
۵۰
۴۲
...
...
۹۲
۱۱ یاشار پناهی
...
۵۰
۴۲
...
...
۹۲
۱۴ مهدی شهبازی
...
۵۰
...
...
...
۵۰
۱۴ علی محمدی نصرآبادی
...
۵۰
...
...
...
۵۰
۱۴ نوید قبادی
...
۵۰
...
...
...
۵۰
۱۴ mohammad elahi
...
۵۰
...
...
...
۵۰
۱۴ Dawood Abbaspour
...
۵۰
۰
۰
...
۵۰
۱۹ Mahdy Zarei
...
...
۴۲
...
...
۴۲
۲۰ نوید اقبالی
...
۲۵
...
...
...
۲۵
۲۱ حسین محسن پوریان
...
۶
...
...
...
۶
۲۱ فرهاد خیرخواه
...
۶
...
...
...
۶
۲۱ احمد اکبری
...
۶
...
...
...
۶
۲۴ Mohammad Kosari
...
۰
...
...
...
۰
۲۴ MR Javid
...
۰
...
...
...
۰
۲۴ سید علیرضا رضوی
...
۰
۰
...
...
۰
۲۴ Amirhosssein Ranjbar
...
...
...
۰
۰
۰
۲۷ نفر