برای مشاهد کامل جدول به طرفین بکشید.
رتبه نام سؤالات زمان نمره
حفظ ترتیب آدرس‌یابی شریف‌نورد دور باستان سینما ترمیم یک خاطره ماشین متنی حمله به دور کپ گیر جمع چندلایه
۱ SS D ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۱
۱۰۰
۱۰۰
۹۱۱
۲ مهرداد جعفری گیو ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۶۰
۷۰
۸۳
۱۰۰
۸۷
۱۰۰
۹۰۰
۳ 14:41 ۱۰۰
۶۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۳۳
۸۷
۶۲
۸۴۲
۴ نوه عمو یادگار ۱۰۰
...
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۸۳
۱۱
۶۲
۱۰۰
۷۵۶
۵ 30Bil ۹۰
۶۰
۱۰۰
۶۰
۶۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۶۲
۱۰۰
۷۳۲
۶ میم غین و غین میم ۱۰۰
۶۰
۱۰۰
۶۰
...
۸۰
۸۳
...
۱۰۰
۱۰۰
۶۸۳
۷ vazarka ۱۰۰
۴۰
۱۰۰
۱۰۰
۲۰
۲۰
۸۳
۳۳
۶۲
۱۰۰
۶۵۸
۸ چوب لباسيز ۱۰۰
۴۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۲۰
۸۳
...
۶۲
۱۰۰
۶۰۵
۹ HOSSEIN JAFARI ۹۰
۱۰۰
۱۰۰
۳۰
...
۷۰
...
...
۶۲
۱۰۰
۵۵۲
۱۰ AMilkh ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۰۰
...
...
...
...
۱۰۰
۵۰۰
۱۱ محمدامین صادقی ۹۰
۶۰
۱۰۰
...
۷۰
۷۰
۸۳
...
...
۲۵
۴۹۸
۱۲ محمدرضا محسنی ۱۰۰
...
...
۱۰۰
...
۷۰
۱۰۰
...
...
۱۰۰
۴۷۰
۱۳ مبین داریوش ۱۰۰
...
۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
...
۶۲
۸۷
۴۴۹
۱۴ Mohammad Kousheshi ۱۰۰
...
۱۰۰
...
...
...
۱۰۰
...
...
۱۰۰
۴۰۰
۱۵ تهران ۹۰
...
۱۰۰
۱۰۰
۰
...
۸۳
...
...
...
۳۷۳
۱۶ مهدی فرح بخش ۶۰
...
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
...
۲۵
۳۶۵
۱۷ Omid Akhlaghi ۹۰
...
...
...
...
۲۰
۸۳
...
۳۷
۸۷
۳۱۷
۱۸ meKboyZ ۱۰۰
۱۰۰
۴۰
۶۰
...
...
...
...
...
...
۳۰۰
۱۹ n01010101 ۱۰۰
...
۵۰
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
۲۵۰
۲۰ مصطفی جنگلی ۱۰۰
۸۰
۲۰
...
...
...
...
...
...
...
۲۰۰
۲۰ محمدرضا رحمانی ۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
...
۲۰۰
۲۲ مرتضی اسعدی ۱۰۰
۰
...
...
۰
...
۸۳
...
۱۲
...
۱۹۵
۲۳ Fire Meet Gasoline ۵۰
...
...
...
...
۶۰
۸۳
...
...
...
۱۹۳
۲۴ سعید اودک ۹۰
...
...
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
۱۹۰
۲۴ Just for jik jik ۹۰
...
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
۱۹۰
۲۶ حسین حسنی ۹۰
...
۸۰
...
...
...
...
...
...
۱۲
۱۸۲
۲۷ Faroogh Karimi Zadeh ۶۰
...
...
...
...
...
۸۳
...
۳۷
...
۱۸۰
۲۸ der Hai ۱۰۰
...
۶۰
...
...
...
...
...
...
...
۱۶۰
۲۸ تر مک ۱۰۰
...
...
۶۰
...
...
...
...
...
...
۱۶۰
۳۰ صدیقه وحیدی فردوسی ۹۰
...
۲۰
...
...
...
...
...
...
...
۱۱۰
۳۱ هادی مدرس ۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۱۰۰
۳۱ قیس محمدی ۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۱۰۰
۳۱ علی هجرتی ۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۱۰۰
۳۱ سلام دنیا
...
...
...
...
...
...
۱۰۰
...
...
...
۱۰۰
۳۱ -ZeroDay<< ۵۰
...
...
...
...
...
...
...
۵۰
...
۱۰۰
۳۱ mousa kalimi ۰
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
...
۱۰۰
۳۱ Anonymous ۳۰
...
...
...
...
۲۰
...
...
۵۰
...
۱۰۰
۳۱ Amin Paydar ۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۱۰۰
۳۱ حسین امینی ۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۱۰۰
۳۱ Ali Majidzadeh ۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۱۰۰
۳۱ :| ۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۱۰۰
۴۲ طاهره عطاررئوف ۹۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۹۰
۴۲ حامد کازرونی ۹۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۹۰
۴۲ CancerSim ۹۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۹۰
۴۲ امیرحسین رمضانی ۹۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۹۰
۴۲ حسین حاجی آبادی ۷۰
۲۰
...
...
...
...
...
...
...
...
۹۰
۴۲ علی کارشکی ۹۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۹۰
۴۸ مجید دلیری
...
...
۸۰
...
...
...
...
...
...
...
۸۰
۴۸ Mohammad Safi ۸۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۸۰
۵۰ نوید فضلی
...
...
...
...
...
...
...
...
۶۲
...
۶۲
۸۶ نفر