برای مشاهد کامل جدول به طرفین بکشید.
رتبه نام سؤالات زمان امتیاز
مجید و ماژیک‌هاش مجید، میلاد، رشته‌سازی باگ کد مجید مجید در راه سحاب مجید، رییس مزرعه مجید و هنر آشپزی
۱ سید پارسا میرطاهری ۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۲۵۰
۴۰۰
۱۶۱
۱۲۶۱
۲ سید حسین موسوی ۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۲۵۰
...
۴۲۶
۱۱۲۶
۳ سید علی طباطبایی ۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۲۵۰
۴۰۰
۰
۱۱۰۰
۴ علی محمدپور ۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۲۵۰
...
۱۴۷
۸۴۷
۵ Navid Ghassemi ۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۲۵۰
...
۱۴۷
۸۴۷
۶ عطا الله کمال ۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۲۵۰
...
۱۱۷
۸۱۷
۷ سید محمد حسن موسوی ۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۲۵۰
...
۱۱۷
۸۱۷
۸ الهام دانشمند ۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۲۵۰
...
۱۰۲
۸۰۲
۹ سجاد انگوتی ۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۲۵۰
...
۸۸
۷۸۸
۱۰ لیلا بیابانی ۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۲۵۰
...
۷۳
۷۷۳
۱۱ محمدمهدی طاهری ۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۲۵۰
...
۱۴
۷۱۴
۱۲ آرتین تاج‌دینی ۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۲۵۰
...
۱۴
۷۱۴
۱۳ محمد رسولی ۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۲۵۰
...
۱۴
۷۱۴
۱۴ احسان پورسعید ۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۲۵۰
۰
...
۷۰۰
۱۵ سیاوش نجف زاده ۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۲۵۰
۰
...
۷۰۰
۱۶ کیارش کرکی ۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۲۵۰
۰
...
۷۰۰
۱۷ امیرعباس زارعی ۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۲۵۰
...
۰
۷۰۰
۱۸ سید عرفان موسویان ۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۲۵۰
...
۰
۷۰۰
۱۹ محمدمهدی قیدی ۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۲۵۰
۰
...
۷۰۰
۲۰ آرش شاکری ۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۲۵۰
۰
...
۷۰۰
۲۱ حنّانه یعقوبی‌زاده ۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۲۵۰
...
۰
۷۰۰
۲۲ نیما خداویسی ۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۲۵۰
...
۰
۷۰۰
۲۳ Mohammadreza Mohammadzade ۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۲۵۰
...
۰
۷۰۰
۲۴ Random Number ۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۲۵۰
...
...
۷۰۰
۲۵ محمدرضا رحمانی ۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۲۵۰
...
...
۷۰۰
۲۶ Erfan Loghmani ۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۲۵۰
...
...
۷۰۰
۲۷ کنیس سروتو ۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۲۵۰
...
۰
۷۰۰
۲۸ محمد حبیب الهی ۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۲۵۰
...
...
۷۰۰
۲۹ danial erfanian ۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
...
...
۱۴
۴۶۴
۳۰ Hassan Rostami Poor ۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
...
۰
...
۴۵۰
۳۱ amin darabi ۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
...
۰
...
۴۵۰
۳۲ راضیه مهاجر ۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
...
...
...
۴۵۰
۳۳ بيتا صادقي ۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
...
...
...
۴۵۰
۳۴ مربّا جم‌زاده ۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
...
...
...
۴۵۰
۳۵ روح الله سکالش فر ۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
...
۰
...
۴۵۰
۳۶ سینا حمیدیان ۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۰
...
...
۴۵۰
۳۷ محمد مهدی رفیعی ۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
...
...
...
۴۵۰
۳۸ Mohammad Mahmoudi ۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
...
۰
...
۴۵۰
۳۹ فاطمه قاسمی ۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
...
۰
...
۴۵۰
۴۰ Mohsen Parsaeian ۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
...
...
...
۴۵۰
۴۱ شایان پردیس ۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
...
...
...
۴۵۰
۴۲ كيانا غلامپور ۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۰
...
...
۴۵۰
۴۳ Hossein Baktash ۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۰
...
...
۴۵۰
۴۴ حمید هاشمی ۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
...
...
...
۴۵۰
۴۵ زهرا هادی‌زاده ۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
...
...
...
۴۵۰
۴۶ Amineh Ahmadinejad ۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۰
...
۰
۴۵۰
۴۷ رسول اخوان مهدوی ۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۰
...
...
۴۵۰
۴۸ کامیاب زارع ۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
...
...
...
۴۵۰
۴۹ مهدی فرح بخش ۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
...
۰
۰
۴۵۰
۵۰ امیرحسین بهرامی ۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
...
...
...
۴۵۰
۳۲۸ شرکت‌کننده