برای مشاهد کامل جدول به طرفین بکشید.
رتبه نام سؤالات زمان امتیاز
A: Petrol B : Gold Rush C : Valid Emails D : Cafebazaar’s Chess Tournament E : The Big Surprise F : Lets Burn and Rob Manhootan G : Gift Puzzle H : Passport Control Gates I : Password J : Greedy Termite K : Plan B L : The Assembly Code
۱ 752998 ۱
۱
۵
۱
۹
۱
۵
۱
۱
۴
۲
۶
۱۱
۲ Hakuna Matata ۱
۱
۲
...
۱
۱
...
۱
۱
۱
۱
۱
۹
۳ IceCream ۱
۲
۶
...
...
...
...
...
۵
...
۹
...
۵
۴ GeekKnights ۳
۲
۷
...
...
...
...
...
۲
...
...
...
۴
۵ تیرکس ها ۱
۱
۳
۲
...
...
...
...
۳
...
...
...
۳
۶ محسن زینالی ۱
۲
۵
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۳
۷ Synergy - Warriors of Hope ۴
۲
۷
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۳
۸ مرتضی کاظمی ۱
۱
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۲
۹ سپهر علیپور ۱
۲
۵
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۲
۱۰ محمدپارسا الهی منش ۱
۱
۶
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۲
۱۱ امیرعلی ایران منش ۱
۱
۹
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۲
۱۲ محمد نجفیان ۱
۳
۸
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۲
۱۳ آرمان سینائی ۲
۲
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۲
۱۴ Team name ۱
۴
۲
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۲
۱۵ jimbo ۱
۱
۱
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۲
۱۶ نیما نوجوان ۳
۸
۴
...
...
...
...
...
۲
...
...
...
۲
۱۷ سمانه حسن آبادی ۱
۳
۲
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۲
۱۸ سعید زمانی ۱
...
۱۴
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۱
۱۹ ASA ۱
۱
۶
۲
۱
...
...
...
...
...
...
...
۱
۲۰ زهرا سیاری ۱
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۱
۲۱ amin ahadi ۱
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۱
۲۲ سینا یدملت ۱
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۱
۲۳ سید پوریا نجات ۲
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۱
۲۴ Sara Jamshid pour ۴
۷
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۱
۲۵ مهدی رستمی ۱
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۱
۲۶ مانی کرمانی ۲
۳
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۱
۲۷ Shayan Mohammad Pasokhi Razavi ۱
۳
۸
۲
۱
۱
۱
۱
۱
۱
...
...
۱
۲۸ مانی علی مددی ۱
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۱
۲۹ محمد امین عبادی نیک ۱
۳
۱
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۱
۳۰ سورنا حسنی ۵
۲
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۱
۳۱ علی زاهدزاده ۱
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۱
۳۱ محمد محمدیان اصل ۱
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۱
۳۳ Pedram Rostami ۱
...
۵
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۱
۳۴ محمد عباسی ۱
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۱
۳۵ علی اسماعیل نژاد ۱
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۱
۳۶ علی سفینال ۱
۱
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۱
۳۷ Game of Codes ۱
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۱
۳۸ Scintilla Scintilla ۱
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۱
۳۹ علی امیری نژاد ۲
...
۲
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۱
۴۰ سید محمد حسین سیروس ۲
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۱
۴۱ alha ۶
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۱
۴۲ فرزاد رشیدی ۲
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۰
۴۲ Ramtin Es Haagh zadeh ۲
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۰
۴۲ Alireza Gholizadeh ۲
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۰
۴۲ Moein Halvaei ۲
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۰
۴۵ شرکت‌کننده