برای مشاهد کامل جدول به طرفین بکشید.
رتبه نام سؤالات زمان امتیاز
آلفا قنطورس - C / JS عدد خوب - Python / Ruby کاشی‌های نمکستان - Go / Node.js مصائب کامبیز - C# - PHP نقاشی - ++Java / C کلاس کد! - C++ / Perl باغچه رز - Node.js / Swift سماق‌فارم - C# / JS گراف کشی - Go / PHP ایزی لیگ - Python / Java کدمستر - Perl / Java مجموعه بازی ۲! - #C++ / C پشنج پلاس - Go / Ruby مسیر اول - Swift / C رشته بلند - Python / PHP
۱ Saba H ۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۳
۱
۱
۶
۲
۲
۱
۱
۱۵
۲ محمد مهدی آهنگران ۲
۱
۶
۳
۱۶
۱
۱
۳
۱
۶
۱
۱
۲
۱
۱
۱۵
۳ علیرضا هنرور ۱
۲
۳
۲
۱۵
۱
۱
۳
۲
۱
۲
۲
۴
۱
۱۱
۱۵
۴ سيدمحمد هاشمی ۳
۲
۲
۱
۷
۲
۱
۱
۲
۲
۲
۳
۲
۱
۱
۱۵
۵ محمد پارسا نوری ۴
۶
۴
۴
۲
۱
۱
۱
۱
۱۲
۱
۲
۱
۱
۱
۱۵
۶ امیرحسین صفدریان ۱
۱
۲
۲
۵
۱
۱
۲
۱
۱۶
۷
۱
۲
۱
۱
۱۵
۷ Mohammad Hosein Khodnama ۱
۲
۳
۱
۲۴
۲
۱
۲
۲
۷
۵
۲
۱
۷
۱
۱۵
۸ نیما ابرازه ۱
۶
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۵
۷
۲
۱
۳
۱
۴
۱۵
۹ امیررضا اکتسابی ۱
۳
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۵
۳
۲
۱
۲
۱
۳
۱۵
۱۰ اریا جلالی ۱
۳
۱۰
۲
۵
۷
۲
۱
۱
۸
۵
۲
۲
۳
۷
۱۴
۱۱ مهیار کریمی ۳
۴
۳
۲
۱
۱
۱
۱
۱
۴
۱
۱
۱
۴
۱
۱۴
۱۲ محمدمهدی سرایی زاده ۳
۱
۲
۱
۱
۱
۳
۱
۱
۱
۵
۱
۳
۲
۲
۱۴
۱۳ میکائیل قربانی ۱
۲
۲
۱
۲
۱
۲
۲
۱
۲۶
۱
۲
۱
...
...
۱۳
۱۴ محمدآرمان یزدی ۱
۵
۴
۱
۱
۱
۱
۲
۲
۱۱
۱
۲
...
...
۱
۱۳
۱۵ افسانه حبیبی ۴
۱
۲
۲
۲
۱
۲
۱
۲
۶
۲
۲
۳
۲
...
۱۳
۱۶ محمدرضا رحمانی ۱
۲
۱
۱
۱
۱
۱
۳
۱
۱
...
۲
۳
۱
۱
۱۳
۱۷ علی غفاری ثابت ۱
۶
۱
۴
۱
۱
۲
۶
۱
۱۳
...
۲
۲
...
۱
۱۳
۱۸ محمدآرمان یزدی ۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
...
...
۱
۱۳
۱۹ محمدصادق مجیدی‌یزدی ۱
۲
۶
۳
...
۱
۳
۳
۲
۱
۶
۱
...
۶
...
۱۲
۲۰ علی سالمی ۲
۲
۲
۳
...
۱
۱
۱
۲
۴
۲
۱
۱
...
۱
۱۲
۲۱ Kimiya M.Taheri ۱
۱
۱
۲
۱
۱
...
۴
۳
۴
...
۱
...
۱
۱
۱۲
۲۲ مریم سادات رضوی طاهری ۱
۱۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
...
۲
۴
۲
...
...
۲
۱۲
۲۳ نیما آذربایجانی ۴
۳
۹
...
...
۱
۱
۱۲
۱
۶
۲
...
۲۰
۵
۱
۱۲
۲۴ محمد مهدی ملماسی ۲
۱
۶
۳
...
۱
۱
۲
۳
۳
۷
۴
...
...
۲
۱۲
۲۵ امیررضا مزینانی ۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۴
...
۱
...
...
...
۱۱
۲۶ علیرضا میررکنی ۲
۳
۳
۱
۱
۱
۱
۱
۲
۱۲
...
۱
...
...
...
۱۱
۲۷ Amir Askari ۱
۲
۱
۲
۱
۱
...
...
۴
۱۱
۷
۴
۲
...
...
۱۱
۲۸ علیرضا ندافی ۱
۱
۱
۲
۱
۱
...
۱
...
۵
۱
۱
...
۸
...
۱۱
۲۹ نیما حیدری نسب ۲
۲
۲
۱
۱
۱
۱
۱
۳
۷
۱
...
...
...
...
۱۰
۳۰ میلاد جهرمی ۳
۳
۱
۱
۱
۱
۱
۶
۳
۱۱
...
...
...
...
...
۱۰
۳۱ جواد زاهدی ۴
۵
۱۲
۱
۱
۱
۱
۳
...
...
۳
۵
...
...
...
۱۰
۳۲ ٰٰٰٰٰٰ ۲
۴
۹
۲
۱
۱
۴
۲
۱۵
...
...
...
...
...
...
۹
۳۳ محمدرضا بیاتی ۱
۴
۲
۲
۱
۱
۱
۱
۲
...
...
...
...
...
...
۹
۳۴ Mehrab Hosseini ۱
۳
۱
۱
۱
۱
...
۲
۳
...
...
۱
...
...
...
۹
۳۵ shahab yousefi ۲
۴
۸
۱
...
۱
۱
۵
۱۲
۲
۴
...
...
...
...
۹
۳۶ Kami H ۲
۲
۳
۱
...
۱
۱
۷
۱
...
۴
۱
۱
...
۴
۹
۳۷ مهدی کمالی ۱
۶
۱
۱
۱
۱
...
۱
...
۳
...
۳
...
...
...
۹
۳۸ امیر شریفیان ۱
۲
۱
۱
۱
۲
...
۶
۱
۷
۴
۲
...
...
...
۹
۳۹ سعید زمانی ۱
۷
۱
۱
۱
۱
...
۱۰
۱۷
...
...
...
...
...
۴
۸
۴۰ محمدامین جعفری ۱
۱
۲
۱
...
۱
۱
۲
۱
...
...
...
...
...
...
۸
۴۱ سجاد رخشانی ۳
۲
۴
۱
۱
...
۱
۴
۱۲
۵
...
...
...
...
۱
۸
۴۲ محمد آقایی ۱
۵
۱
۲
۱
۱
...
۲
۱
۱
...
...
...
...
...
۷
۴۳ سپهر خاشعی ۲
۲
۱
۱
...
۱
...
۲
۱
...
...
...
...
...
...
۷
۴۴ روزبه پیراعیادی ۱
۴
۲
۳
۱۲
۲
...
۳
۲
۶
...
...
...
...
...
۷
۴۵ amir alizad ۱
۸
۱۰
۱۴
۱
۱
...
...
۳۵
۱۳
...
...
...
...
...
۷
۴۶ امین زینالی ۱
۵
...
۱
۱
۱
...
۲
...
۱۶
...
۳
...
...
۱۶
۷
۴۷ mohammad ekbatani ۲
۷
۱
۱
۱
۱
...
۸
...
...
۸
...
...
...
...
۷
۴۸ محمدیاسین زارع ۱
۲
۱
۱
۱
۲
...
...
۱
...
...
۱
...
...
...
۷
۴۹ cop c ۱
۴
۱
۱
۱
۱
...
...
...
...
...
۲
...
...
...
۷
۵۰ امیرمهدی کوششی ۱
۱
۱
۱
۱
۲
...
۱
...
۲
۲
...
...
...
...
۷
۳۰۴ شرکت‌کننده