برای مشاهد کامل جدول به طرفین بکشید.
رتبه نام سؤالات زمان نمره
پیاده‌سازی - گزارش کار پیاده‌سازی - کتیبه تاریخی پیاده‌سازی - ازدواج‌های لحظه‌ای پیاده‌سازی - مسابقات سنگین جاوا - نقاط دور از دسترسی جاوا - اسپم فرانت‌اند - Background Color Switch فرانت‌اند - Autocomplete
۱ Arman Zarei ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۸۰۰
۲ Mahan Zendedel ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۴۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۷۴۰
۳ شهریار مربی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۷۰۰
۳ احمدرضا کمالی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۷۰۰
۳ محمد جعفری ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۷۰۰
۳ M.Amin Ghasvari ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۷۰۰
۳ محمد رباطی شیرزاد ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۷۰۰
۳ محمدرضا پاکزادیان ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۷۰۰
۳ علیرضا پورفرزیانی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۷۰۰
۱۰ محمد مهدی آهنگران ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۲۰
۱۰۰
۷۵
۱۰۰
۸۳
۶۷۸
۱۱ سعید احمدنیا ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۰۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
۶۷۵
۱۱ علی بابایی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۰۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
۶۷۵
۱۳ آرین حدادی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۳۳
۶۳۳
۱۴ روزبه شریف‌نسب ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۲۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۶۲۰
۱۵ سروش زارع ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۴۰
۱۰۰
۷۵
۱۰۰
...
۶۱۵
۱۶ بهار امیریان ۱۰۰
۱۱
۱۰۰
...
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۶۱۱
۱۷ امیرحسین احمدی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
۶۰۰
۱۷ آرمین روحانیان ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۶۰۰
۱۷ Saba H ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۶۰۰
۱۷ مهرشاد میرمحمدی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۶۰۰
۱۷ صدرالدین باریک بین ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۶۰۰
۱۷ مرتضی رستگارراد ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
۶۰۰
۱۷ Arian Bahrampour ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۰۰
۰
۱۰۰
۱۰۰
۶۰۰
۱۷ امیر محمد قاسمی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۶۰۰
۱۷ سپهر امینی افشار ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۶۰۰
۱۷ متین جعفرآقایی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۶۰۰
۱۷ abtin mahyar ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۰۰
...
۱۰۰
۱۰۰
۶۰۰
۱۷ سجاد رمضانی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۶۰۰
۲۹ محمد علی حیدری ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۰۰
۷۵
۱۰۰
۱۶
۵۹۱
۳۰ علیرضا دیزجی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۵۸۰
۳۰ محمدحسین نادری ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۵۸۰
۳۲ ایمان موسایی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۰۰
۷۵
۱۰۰
...
۵۷۵
۳۳ آروین سمیعی ۱۰۰
۱۰۰
۳۲
...
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۳۳
۵۶۵
۳۴ نیما حیدری نسب ۱۰۰
۱۰۰
۶۲
...
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
۵۶۲
۳۵ محمد حسن ابراهیمی ۱۰۰
۲۸
۱۰۰
...
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۳۳
۵۶۱
۳۶ علی زارع ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۶۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۵۶۰
۳۷ سپهر قبادي ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۸۰
۱۰۰
۷۵
...
...
۵۵۵
۳۸ مجید دلیری ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۶۰
...
...
۱۰۰
۸۳
۵۴۳
۳۹ ali asghar ghanati ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۴۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۵۴۰
۴۰ روزبه پاک طینت ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۲۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۵۲۰
۴۰ benyaminj jami al ahmadi ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۲۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۵۲۰
۴۰ م گ ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۳۷
...
۱۰۰
۸۳
۵۲۰
۴۳ mohamad bastin ۱۰۰
۱۰۰
۱۷
...
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۵۱۷
۴۴ سید مهرشاد حسینی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۴۰
۱۰۰
۷۵
...
...
۵۱۵
۴۵ حمیدرضا رنجبرپور ۱۰۰
۱۱
۱۰۰
...
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۵۱۱
۴۶ زهرا فاضل ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۲۰
۸۷
۱۰۰
...
...
۵۰۷
۴۷ دیاکو شاکری ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۸۷
۰
۱۰۰
۱۶
۵۰۳
۴۸ مهدی اصمع ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۵۰۰
۴۸ mahshid rahmani ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۵۰۰
۴۸ سید علی طباطبایی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۵۰۰
۱۰۲۲ نفر