برای مشاهد کامل جدول به طرفین بکشید.
رتبه نام سؤالات زمان نمره
مثلث‌ها هشت به یازده! Digikala Pricing System Baby
۱ محمد حسین عباسی ۱۰۰
۱۰۰
بدون نمره
بدون نمره
۲۰۰
۱ Soroush Taslimi ۱۰۰
۱۰۰
بدون نمره
بدون نمره
۲۰۰
۱ امیرعلی منجر ۱۰۰
۱۰۰
بدون نمره
بدون نمره
۲۰۰
۱ محمد مهدی معقولی ۱۰۰
۱۰۰
بدون نمره
بدون نمره
۲۰۰
۱ سینا عباسی ۱۰۰
۱۰۰
بدون نمره
بدون نمره
۲۰۰
۱ سپهر امینی افشار ۱۰۰
۱۰۰
بدون نمره
بدون نمره
۲۰۰
۱ محمدحسین زارعی ۱۰۰
۱۰۰
بدون نمره
بدون نمره
۲۰۰
۱ m e ۱۰۰
۱۰۰
بدون نمره
بدون نمره
۲۰۰
۱ روزبه صیّادی ۱۰۰
۱۰۰
...
بدون نمره
۲۰۰
۱ محمدسپهر پورقناد ۱۰۰
۱۰۰
بدون نمره
بدون نمره
۲۰۰
۱ Hannane Davari ۱۰۰
۱۰۰
بدون نمره
بدون نمره
۲۰۰
۱ Mahtab Sarlak ۱۰۰
۱۰۰
بدون نمره
بدون نمره
۲۰۰
۱ محمد امین کاشی ۱۰۰
۱۰۰
بدون نمره
بدون نمره
۲۰۰
۱ پرستو فلك افلاكي ۱۰۰
۱۰۰
...
بدون نمره
۲۰۰
۱ سجاد رمضانی ۱۰۰
۱۰۰
بدون نمره
بدون نمره
۲۰۰
۱ محمد سدهی ۱۰۰
۱۰۰
بدون نمره
بدون نمره
۲۰۰
۱ Ali Alavi ۱۰۰
۱۰۰
بدون نمره
بدون نمره
۲۰۰
۱ soroush.rz ۱۰۰
۱۰۰
بدون نمره
بدون نمره
۲۰۰
۱ بردیا آریان فرد ۱۰۰
۱۰۰
...
...
۲۰۰
۲۰ Alireza A ۹۴
۱۰۰
بدون نمره
بدون نمره
۱۹۴
۲۰ مسعود معصومی مقدم ۹۴
۱۰۰
...
بدون نمره
۱۹۴
۲۲ سیاوش نجف زاده ۱۰۰
۸۹
...
...
۱۸۹
۲۳ عاطفه خدادادی ۴۱
۱۰۰
...
بدون نمره
۱۴۱
۲۴ فاطمه شادبخش ۱۰۰
۳۶
بدون نمره
بدون نمره
۱۳۶
۲۵ مهران میرخان ۳۵
۱۰۰
...
بدون نمره
۱۳۵
۲۵ سینا تسلیمی ۳۵
۱۰۰
...
...
۱۳۵
۲۵ Pedram Khalaj ۳۵
۱۰۰
...
...
۱۳۵
۲۸ حسین زارع مهرجردی ۱۰۰
۳۱
بدون نمره
بدون نمره
۱۳۱
۲۸ مهدی اصغری ۱۰۰
۳۱
بدون نمره
بدون نمره
۱۳۱
۲۸ Farhad Hosseinkhany ۱۰۰
۳۱
بدون نمره
بدون نمره
۱۳۱
۲۸ شکیبا تشرفی ۱۰۰
۳۱
بدون نمره
بدون نمره
۱۳۱
۲۸ Yasser Amiri ۱۰۰
۳۱
بدون نمره
بدون نمره
۱۳۱
۲۸ احمد محمدعلیزاده ۱۰۰
۳۱
بدون نمره
...
۱۳۱
۲۸ نازیلا مختاری ۱۰۰
۳۱
...
بدون نمره
۱۳۱
۲۸ محیا خزائی ۱۰۰
۳۱
بدون نمره
بدون نمره
۱۳۱
۲۸ Hojjat Hajizade ۱۰۰
۳۱
...
...
۱۳۱
۳۷ علیرضا طغیانی ۱۰۰
۱۰
...
بدون نمره
۱۱۰
۳۸ محمد مهدی جزیریان ۱۰۰
۰
بدون نمره
بدون نمره
۱۰۰
۳۸ سا ناز ۱۰۰
۰
بدون نمره
بدون نمره
۱۰۰
۳۸ مریم حمزه لو ۱۰۰
۰
بدون نمره
بدون نمره
۱۰۰
۳۸ آذین آذرکار ۱۰۰
۰
بدون نمره
...
۱۰۰
۳۸ تست هستم ۱۰۰
۰
بدون نمره
بدون نمره
۱۰۰
۳۸ زهرا لاجوردی ۱۰۰
۰
بدون نمره
...
۱۰۰
۳۸ alireza alidoosti ۱۰۰
۰
بدون نمره
بدون نمره
۱۰۰
۳۸ علی اکبر مه بادی ۱۰۰
۰
بدون نمره
بدون نمره
۱۰۰
۳۸ مهدی مهربان ۱۰۰
۰
بدون نمره
بدون نمره
۱۰۰
۳۸ صالح عابدنژاد ۱۰۰
۰
بدون نمره
بدون نمره
۱۰۰
۳۸ amintaheri23 ۱۰۰
۰
بدون نمره
بدون نمره
۱۰۰
۳۸ Kami H ۱۰۰
۰
بدون نمره
بدون نمره
۱۰۰
۳۸ mahsa72 ۱۰۰
۰
بدون نمره
بدون نمره
۱۰۰
۱۴۰ نفر