برای مشاهد کامل جدول به طرفین بکشید.
رتبه نام سؤالات زمان امتیاز
A: Cake B: Hunter C: Jewelry D: Dice E: Road F: Trays G: Hat H: Hiker I: Settlements J: Ceremony
۱ roppexet ۱
۷
۳
۱
۱
۱
۴
۲
۵
۱
۱۰
۲ صالح عابدنژاد ۱
۱
۱
۱
...
۱
۱
...
۱
۱
۸
۳ رضا فرجام ۶
...
۱
۲
...
...
۱
۱
۱
۱
۷
۴ Whatever ۲
...
...
۱
...
...
۱
...
۱
۱
۵
۵ Nepodo ۱
...
۵
۱
...
...
۴
...
۷
۸
۵
۶ SPA ۳
...
...
۱
...
۱
...
...
...
۹
۳
۷ مجتبی کمیلی ۲
...
...
۱
...
...
۱
...
...
۸
۳
۸ taqriban 70 ۲
...
...
۳
۱
...
...
۱
...
۸
۳
۹ chesh chesh 2 abro ۲
...
...
۱
...
...
...
...
...
۱
۳
۱۰ Dark Knight ۱
...
...
۱
...
...
...
...
...
۳
۲
۱۱ TAHMELAPACHEME ۳
...
...
۱
...
...
...
...
...
۴
۲
۱۲ Geniuses ۲
...
...
۱
...
...
۶
...
...
۲۸
۲
۱۳ shayan maleki ۱
...
...
۱
...
...
...
...
...
...
۲
۱۴ معصومه آقایاری ۲
...
...
۱
...
...
...
...
...
۲
۲
۱۵ محمد حیدری ۱
۴
۳
۱
...
...
...
...
...
...
۲
۱۶ مرتضی شهرابی فراهانی ۳
...
...
۱
...
...
...
...
...
...
۲
۱۷ پوریا جمیع ۱
...
...
۱
...
...
...
...
...
۲۰
۲
۱۸ \dsf./';led`121c ۲
...
...
۱
...
...
...
...
...
...
۲
۱۹ Low && Slow ۱
...
...
۳
...
...
...
...
...
۱
۲
۲۰ Ali B ۱
...
...
۱
...
...
...
...
...
...
۲
۲۱ Tiny Jalapeno ۱
...
...
۱
...
...
...
...
...
۱۲
۲
۲۲ DarKeam Group ۲
...
...
۲
...
...
۵
...
...
۱
۲
۲۳ Amooo EBI ۱
...
...
۱
...
...
...
...
...
۲
۲
۲۴ Wrong Bug Error ۲
...
...
۱
...
...
۷
...
...
۳
۲
۲۵ The Kingslayer ۱
...
...
۱
...
...
...
...
...
۸
۲
۲۶ Helli Sixers ۱
...
...
۱
...
...
...
...
...
۷
۲
۲۷ h man ۴
...
...
۲
...
...
...
...
...
...
۲
۲۸ آرش کیوان ۲
...
...
۱
...
...
۲
...
...
...
۲
۲۹ prk ۱
...
...
۱
...
...
...
...
...
۳
۲
۳۰ Tireds ۱
۲
...
۵
...
...
...
...
...
۲
۲
۳۱ علی ایزدی ۱۴
...
...
۱
...
...
...
...
...
۵
۲
۳۲ KANSOR ۹
...
۵
۱
۱
...
۲
...
۲
۳
۲
۳۳ Random ۱
۳
...
۱
...
...
...
...
...
...
۲
۳۴ Mani Ebrahimi ۱
۱
...
۱
...
...
...
...
...
...
۲
۳۵ میرعلی مبشری ۱۰
...
...
۲
...
...
...
...
...
۱۱
۲
۳۶ Diana heshmati ۱
...
...
۱
...
...
...
...
...
...
۲
۳۷ Alireza Gholizadeh ۱
...
...
۲
...
...
...
...
...
...
۲
۳۸ Ali Gholizadeh ۱
...
...
۱
...
...
...
...
...
...
۲
۳۹ mohammad javad karimi ۱
...
...
۱
...
...
...
...
...
...
۲
۴۰ امید زهتاب ۱
...
...
۲
...
...
...
...
...
...
۱
۴۱ Mohammadyar Barandov ۱
...
...
...
...
...
...
...
...
۳
۱
۴۲ ‌ ‌ ۱
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۱
۴۳ Mahsa Karimi ۱
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۱
۴۴ اسمشو نبر ۲
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۱
۴۵ The Errors ۱
۵
...
...
...
...
...
...
...
۲
۱
۴۶ محمد علی بهرامی ۲
...
...
۱
...
...
...
...
...
...
۱
۴۷ طهورا مجلسی ۱
۱
...
...
...
...
...
...
...
...
۱
۴۸ سید محمد مهدی مصطفوی اصفهانی ۱
...
...
۲
...
...
...
...
...
...
۱
۴۹ عرفان قلی زاده ۱
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۱
۵۰ Alireza Niary ۲
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۱
۷۶ شرکت‌کننده