برای مشاهد کامل جدول به طرفین بکشید.
رتبه نام سؤالات زمان امتیاز
هندونه‌خوری پاکسازی زیربازه جایگشت پدربزرگ افراز نابه‌جایی دو درخت
۱ میکائیل قربانی ۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۷
۲ علی‌پاشا منتصری ۱
۱
۲
۱
۲
۱
۱
۷
۳ م گ ۱
۱
۲
۱
۱
۱
۱
۷
۴ علی شاه علی ۱
۱
۵
۱
۱
۱
۱
۷
۵ شایان چشم جهان ۱
۱
۱
۱
۴
۱
۱
۷
۶ مهرشاد میرمحمدی ۱
۱
۱
۲
۴
۱
۱
۷
۷ علی صفری ۱
۱
۱
۲
۲
۳
۱
۷
۸ Mehrdad Saberi ۱
۱
۱
۲
۳
۲
۱
۷
۹ ارشیا سلطانی ۱
۱
۳
۱
۲
۳
۲
۷
۱۰ مهدی جعفری ۱
۱
۱
۱
۸
۱
۲
۷
۱۱ امیررضا پوراخوان ۱
۱
۱
۱
۴
۲
۱
۷
۱۲ مصیب معصومی ۱
۱
۳
۲
۱
۱
۱
۷
۱۳ امید پناکاری ۱
۱
۲
۱
۳
۱
۴
۷
۱۴ ارشیا دادرس ۱
۲
۳
۲
۳
۱
۳
۷
۱۵ Mohammad Saneian ۱
۱
۲
۳
۱
۱
۲
۶
۱۶ Saba H ۱
۱
۱
۱
۳
۱
...
۶
۱۷ امیرحسام ادیبی نیا ۱
۱
۱
۱
۲
۱
...
۶
۱۸ ایمان غلامی ۱
۱
۱
۴
۲
...
۲
۶
۱۹ محمد حسینی ۱
۱
۱
۱
۳
۲
...
۶
۲۰ محمد آقایی ۱
۱
۳
۱
۵
۲
۲
۶
۲۱ Mojtaba Shahbazi ۱
۱
۱
۱
۴
۱
...
۶
۲۲ Nima Rezaee ۱
۱
۱
۲
۱
...
...
۵
۲۳ مانی حاجی مهدی ۱
۱
۳
۱
۱
...
...
۵
۲۴ یاشار شاهی ۱
۱
۱
۱
۱
...
...
۵
۲۵ آریان سلطانی ۱
۱
۱
۱
۲
۱
...
۵
۲۶ علیرضا کاویانی ۱
۱
۲
۳
۲
...
...
۵
۲۷ میلاد سعیدی ۱
۱
۱
۱
۱
...
...
۵
۲۸ سیدمحمدحسین حسینی ۱
۱
۳
۱
۵
...
...
۵
۲۹ ارشیا عطایی نایینی ۱
۱
۳
۴
۶
...
...
۵
۳۰ علی خسروی ۱
۱
۱
۲
۴
...
...
۵
۳۱ پویا نوید ۱
۱
۲
۲
۴۰
۱
۱
۵
۳۲ پدرام صادقیان ۱
۱
۲
۱
...
...
...
۴
۳۳ shayan kashefi ۱
۱
۲
۱
...
...
...
۴
۳۴ مهراد زمانی ۱
۱
۱
۲
...
...
...
۴
۳۵ علی حیدری ۱
۲
۳
۱
۱۰
...
...
۴
۳۶ محمد پارسا نوری ۱
۱
۱
۳
...
...
...
۴
۳۷ محمد مهدی آهنگران ۱
۱
۲
۳
...
...
...
۴
۳۸ زهرا دارابی ۱
۱
۴
۳
...
...
...
۴
۳۹ محمدمهدی طاهری ۱
۱
۴
۲
...
...
...
۴
۴۰ jesus ۱
۱
۱
۲
...
...
...
۴
۴۱ پوریا سرمدی ۱
۱
۵
۴
...
...
...
۴
۴۲ نیلوفر ترکمانی ۱
۱
۱
۷
...
...
...
۴
۴۳ سینا عباسی ۱
۱
۱
۱
۱
...
...
۳
۴۴ Javid Heydari ۱
۱
۱
...
...
...
...
۳
۴۵ علیرضا کشاورز ۱
۱
۱
...
...
...
...
۳
۴۶ رضا حیدری ۱
۱
۲
۱
...
...
...
۳
۴۷ Mani Alikhani ۱
۱
۱
...
...
...
...
۳
۴۸ سید مانی ساداتی ۱
۱
۱
۵
...
...
...
۳
۴۹ Seyyed Mohammad Moosavi ۱
۲
۱
...
...
...
...
۳
۵۰ کیارش گل زاده ۱
۱
۳
...
...
...
...
۳
۶۹۴ شرکت‌کننده