برای مشاهد کامل جدول به طرفین بکشید.
رتبه نام سؤالات زمان نمره
مساحت مسیر وراثت فروشگاه آنلاین غذا چطور بود؟ مدل‌بازی
۲۶ فاطمه حمیداخلاقی ۵۰
...
...
...
...
۵۰
۲۶ آرین امیرامجدی ۵۰
...
...
...
...
۵۰
۲۶ Muhammad َAzhdari ۵۰
...
...
...
...
۵۰
۲۶ محمد عباسی ۵۰
...
...
...
...
۵۰
۲۶ محمد معلمی ۵۰
۰
...
...
...
۵۰
۲۶ fake contest ۵۰
...
...
...
...
۵۰
۲۶ علیرضا حیدری ۵۰
...
...
...
...
۵۰
۲۶ پویا استوار ۵۰
...
...
...
...
۵۰
۲۶ محمد افضلی ۵۰
...
...
...
...
۵۰
۲۶ فاطمه کلاتی ۵۰
...
...
...
...
۵۰
۲۶ علی خندان ۵۰
...
...
...
...
۵۰
۲۶ amirhosein bidar ۵۰
...
۰
...
...
۵۰
۲۶ احمد رضا سهرابی ۵۰
...
...
...
...
۵۰
۲۶ شکیبا تشرفی ۵۰
...
...
...
...
۵۰
۲۶ عرفان عسگری ۵۰
...
...
...
...
۵۰
۲۶ کوثر عطازاده ۵۰
...
...
...
...
۵۰
۲۶ محمدرضا ترابي ۵۰
...
...
...
...
۵۰
۲۶ محمد خسروی زاده ۵۰
...
...
...
...
۵۰
۲۶ معین فروزان ۵۰
...
...
...
...
۵۰
۲۶ مصطفا محمدعلی ابراهیم ۵۰
...
...
...
...
۵۰
۲۶ شاهرخ بحتو‌ئی ۵۰
...
...
...
...
۵۰
۲۶ آروین آذرمینا ۵۰
...
...
...
...
۵۰
۲۶ علی سلیمی صدر ۵۰
...
...
...
...
۵۰
۲۶ علی محمدی ۵۰
...
...
...
...
۵۰
۲۶ مرتضی کریمی ۵۰
...
...
...
...
۵۰
۲۶ Nima Manteghi ۵۰
...
...
...
...
۵۰
۲۶ Nima Ebrazeh ۵۰
...
...
...
...
۵۰
۲۶ علی بابایی ۵۰
...
...
...
...
۵۰
۲۶ علی اسدی ۵۰
...
...
...
...
۵۰
۸۰ Erfan Mohammadi ۳۰
...
...
...
...
۳۰
۸۰ Behzad Abbasi ۳۰
...
...
...
...
۳۰
۸۲ Armin Hosseini ۰
...
...
...
...
۰
۸۲ علیرضا علی آبادی ۰
...
...
...
...
۰
۸۲ محمد طاها مجلسی ۰
...
...
...
...
۰
۸۲ سجاد رمضان نیا
...
...
۰
۰
...
۰
۸۲ محمدحسین جلالی ۰
...
...
...
...
۰
۸۲ رضا خانی ۰
...
...
...
بدون نمره
۰
۸۲ Mahdi Pazooki
...
...
...
...
بدون نمره
۰
۸۲ طهورا مجلسی ۰
...
...
...
...
۰
۸۲ آرتین شیرجنگ ۰
۰
...
...
...
۰
۸۲ امید بداقی ۰
...
...
...
...
۰
۸۲ محسن برزگر ۰
...
...
...
...
۰
۸۲ عبداله کشتکار ۰
...
...
...
...
۰
۸۲ محمد طالبی ۰
...
...
...
...
۰
۸۲ آناهیتا اسفندیاری فرد ۰
...
...
...
...
۰
۸۲ Ahmad Mansoori ۰
...
...
...
...
۰
۹۶ نفر