نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
رهنما
رهنما کالج
۱۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۰
۹ ۵۶۳ ثبت‌نام در رویداد
کمیته ملی المپیاد کامپیوتر ایران
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۹۶ - آزمون نهایی اول
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۰
۳ ۵۷
کمیته ملی المپیاد کامپیوتر ایران
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۹۶ - آزمون نهایی دوم
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۰
۳ ۴۳
کمیته ملی المپیاد کامپیوتر ایران
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۹۶ - آزمون نهایی سوم
۲ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۰
۳ ۴۱
نام مسابقه زمان مسابقه زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
Snapp
SnappUp Sharif 1
۲۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۰ ۱۰ ۳۲۳
رهنما کالج
دوره سوم رهنماکالج
۲۱ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۰۰ ۱۰ ۱۴۸۲
Quera
کدکاپ ۳، انتخابی
۱۴ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۰ ۷ ۱۷۶۹
Quera
کدکاپ ۳، مقدماتی
۱۱ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰ ۷ ۱۴۲۰
Quera
کدکاپ ۳، دست‌گرمی
۱ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۰ ۱۰ ۱۰۹۲
Quera
Front-end Challenge
۱۶ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۰ ۳ ۱۲۴
کمیته‌ی ملی المپیاد کامپیوتر ایران
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۹۵ - آزمون نهایی سوم
۹ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۰ ۳ ۹۰
کمیته‌ی ملی المپیاد کامپیوتر ایران
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۹۵ - آزمون نهایی دوم
۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۰ ۳ ۷۶
کمیته‌ی ملی المپیاد کامپیوتر ایران
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۹۵ - آزمون نهایی اول
۲ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۰ ۳ ۷۵
Quera
مسابقه شماره ۲۱ (سطح ۱)
۲۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۳۰ ۵ ۵۳
۱۰ از ۹۲ مسابقه
رتبه نام امتیاز
۱ Mohammad Nematollahi ۲۲۵۲
۲ Mohammad Saneian ۲۲۰۱
۳ Mehrdad Saberi ۲۱۶۵
۴ سید پارسا میرطاهری ۲۱۶۰
۵ Arash Mahmoudian Bidgoli ۲۱۳۸
۶ علی بهجتی ۲۰۵۰
۷ ایمان غلامی ۲۰۴۳
۸ علی شفیعی ۲۰۴۱
۹ پویا ظفر ۱۹۹۹
۱۰ omid azadi ۱۹۹۳
رتبه‌بندی کامل