نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
دیجی‌کالا
آزمون استخدام دیجی‌کالا
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۳۰
۸ ۸۶۲
سحاب‌پرداز
Nimbo
۹ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۵
۳ ۱۱۹۹ ثبت‌نام در رویداد
نام مسابقه زمان شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
Quera
Codecup 4 - Algorithm
۲۰ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۵ ۷ ۱۳۸۸
Quera
Codecup 4 - React-Native - Warm-Up
۲۰ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۵ ۱ ۳۱۱
Quera
Codecup 4 - PHP
۲۰ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۳۵ ۵ ۶۵۷
Quera
Codecup 4 - Front-End - Warm-Up
۱۹ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۵ ۲ ۵۴۷
Quera
Codecup 4 - Django
۱۹ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۵ ۵ ۳۴۱
Quera
Codecup 4 - Android
۱۳ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۵ ۴ ۶۶۱
Quera
Codecup 4 - Python
۱۳ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۱۰ ۵ ۱۰۳۸
Quera
Codecup 4 - PHP - Warm-Up
۱۲ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۵ ۲ ۶۲۵
Quera
Codecup 4 - Django - Warm-Up
۱۲ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۵ ۲ ۳۲۰
Quera
Codecup 4 - Algorithm - Prep
۱۲ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۵ ۷ ۱۱۹۶
۱۰ از ۱۴۵ مسابقه