نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
Quera
مسابقه شماره ۲۳ (سطح ۱)
۴ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰
۵ ۲۱
Quera
مسابقه شماره ۲۳ (سطح ۲)
۴ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰
۵ ۲۲۸
نام مسابقه زمان مسابقه زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
Quera
مسابقه‌ی آزمایشی مهارت سنجی
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۰ ۹ ۸۳۱
Quera
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۸۹ - آزمون سوم
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۰ ۳ ۵۹
Quera
مهارت سنجی به سبک Quera، گام اول
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۳۰ ۶ ۵۷۰
کمیته‌ی ملی المپیاد کامپیوتر ایران
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۸۹ - آزمون دوم
۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۰ ۳ ۱۰۵
Quera
مسابقه شماره ۱۸
۲۵ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰ ۶ ۱۸۵
Quera
مسابقه شماره ۱۷ (سطح ۱)
۱۹ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۴۰ ۵ ۳۶
Quera
مسابقه شماره ۱۷ (سطح ۲)
۱۹ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۴۰ ۵ ۲۰۷
کمیته‌ی ملی المپیاد کامپیوتر ایران
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۸۹ - آزمون اول
۶ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۰ ۳ ۸۹
Quera
مسابقه شماره ۱۶ (سطح ۱)
۲۹ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۳۰ ۵ ۴۵
Quera
مسابقه شماره ۱۶ (سطح ۲)
۲۹ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۳۰ ۵ ۲۴۲
۷۳ مسابقه