نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
دبیرستان دوره اول علامه حلی ۳ تهران
سمکد - دست گرمی
۲ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۰۰
۱ ۳۶۵
دبیرستان دوره اول علامه حلی ۳ تهران
سمکد - مرحله آنلاین دوم
۲۳ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۰
۱ ۱۱۵
رهنماکالج
رهنماکالج ۸
۳۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۰
۲ ۷۴۵ ثبت‌نام در رویداد
نام مسابقه زمان شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
رهنما
رهنما کالج
۱۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۰ ۱۱ ۱۷۵۵
Quera و شاززز
مسابقه‌ی المپیادی ۳
۸ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۰ ۳ ۹۱
شرکت سحاب پرداز
Nimbo
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۰ ۹ ۱۳۶۴
Quera و شاززز
مسابقه المپیادی ۲
۱۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰ ۳ ۱۳۶
Quera
Quera Connect 7 - Android - Extended
۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰ ۴ ۳۶۲
Quera
Quera Connect 7 - Android
۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰ ۴ ۲۹۴
انجمن علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر
مسابقه شماره ۲۵ (بر اساس APL) (سطح ۱)
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۳۰ ۵ ۴۷
انجمن علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر
مسابقه شماره ۲۵ (بر اساس APL) (سطح ۲)
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۳۰ ۵ ۱۸۶
جاواکاپ
جی‌کل ۸
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰ ۳ ۷۳
Quera
Quera Amirkabir Challenge
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰ ۱۲ ۱۳۷
۱۰ از ۱۲۴ مسابقه
رتبه نام امتیاز
۱ Mike ۲۴۰۲
۲ Mohammad Saneian ۲۱۸۵
۳ Mehrdad Saberi ۲۱۶۵
۴ سید پارسا میرطاهری ۲۱۶۰
۵ Arash Mahmoudian Bidgoli ۲۱۳۸
۶ پیمان جبارزاده گنجه ۲۱۰۴
۷ Mohammad Mahdavi ۲۰۹۲
۸ علی بهجتی ۲۰۵۰
۹ ایمان غلامی ۲۰۴۳
۱۰ علی شفیعی ۲۰۴۱
رتبه‌بندی کامل