عنوان مهلت ثبت‌نام شمار مسابقات شمار شرکت‌کنندگان
مسیر React ۱۲ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۰ ۵ ۱۲۵۹ ثبت‌نام در مسیر
مسیر PHP ۱۲ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۰ ۵ ۸۵۸ ثبت‌نام در مسیر
مسیر داده ۱۲ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۰ ۴ ۱۰۷۳ ثبت‌نام در مسیر
مسیر Golang ۲۶ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۰ ۵ ۴۷۳ ثبت‌نام در مسیر
مسیر الگوریتم ۳ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۰ ۲ ۱۹۵۸ ثبت‌نام در مسیر
نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
ابرآروان
آزمون ورودی بوت‌کمپ DevOps ابرآروان
۱۰ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۵
۰ ۵۱۸
نام مسابقه زمان شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
Quera
مسابقه شماره ٧
۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۳۰ ۵ ۱۳۹
Quera
مسابقه شماره ۶
۲۵ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۳۰ ۵ ۱۳۳
Quera
مسابقه شماره ۵
۱۸ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۳۰ ۵ ۱۷۲
Quera
مسابقه شماره ۴
۱۰ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۳۰ ۵ ۱۵۲
Quera
مسابقه شماره ۳
۴ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۰ ۵ ۱۷۵
Quera
مسابقه شماره ۲
۲۷ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۳۰ ۵ ۱۱۹
Quera
مسابقه شماره ۱
۲۰ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۳۰ ۵ ۲۰۹
۷ از ۲۳۷ مسابقه