نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
گسترش فناوری عدالتخانه
عدالتخانه-PHP/Laravel
۱۰ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۰۰
۵ ۸۵ ثبت‌نام در رویداد
گسترش فناوری عدالتخانه
عدالتخانه-تحلیل داده
۱۱ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۰۰
۲ ۸۵ ثبت‌نام در رویداد
گسترش فناوری عدالتخانه
عدالتخانه-FE/React
۱۱ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۰۰
۵ ۸۵ ثبت‌نام در رویداد
انجمن جاواکاپ
هفتمین آزمون جاواکاپ
۲ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۰۰
۰ ۱۲ ثبت‌نام در رویداد
نام مسابقه زمان شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
Quera
مسابقه شماره ۲۱ (سطح ۲)
۲۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۳۰ ۵ ۱۹۳
Quera
مسابقه المپیادی ۱
۷ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۰ ۳ ۱۱۳
سحاب
Nimbo Coders
۱۶ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۰ ۶ ۹۷۹
Quera
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۸۹ - آزمون چهارم
۸ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۰ ۳ ۵۶
Quera
مسابقه شماره ۲۰ (سطح ۲)
۲ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۳۰ ۶ ۳۶۶
Quera
مسابقه شماره ۲۰ (سطح ۱)
۲ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۳۰ ۶ ۶۸
Snapp
Snapp Challenge (مسابقه شماره ۱۹)
۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۰ ۷ ۱۰۴۲
رهنما
دوره دوم رهنماکالج - آزمون دوم
۱۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۰ ۵ ۸۷۹
رهنما
دوره دوم رهنماکالج - آزمون اول
۵ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۰ ۵ ۷۸۶
Quera
مسابقه‌ی آزمایشی مهارت سنجی
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۰ ۹ ۸۳۱
۱۰ از ۱۹۲ مسابقه