نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
اسنپ‌فود
مسابقه اسنپ‌فود Front-End , React
۷ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۰
۵ ۵۸۲ ثبت‌نام در رویداد
مپصا
آزمون ورودی کارآموزی Mapsa HR
۱۴ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۰
۵ ۱۱۷ ثبت‌نام در رویداد
نام مسابقه زمان شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
Quera
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۸۹ - آزمون چهارم
۸ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۰ ۳ ۵۶
Quera
مسابقه شماره ۲۰ (سطح ۲)
۲ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۳۰ ۶ ۳۶۶
Quera
مسابقه شماره ۲۰ (سطح ۱)
۲ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۳۰ ۶ ۶۸
Snapp
Snapp Challenge (مسابقه شماره ۱۹)
۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۰ ۷ ۱۰۴۲
رهنما
دوره دوم رهنماکالج - آزمون دوم
۱۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۰ ۵ ۸۷۹
رهنما
دوره دوم رهنماکالج - آزمون اول
۵ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۰ ۵ ۷۸۶
Quera
مسابقه‌ی آزمایشی مهارت سنجی
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۰ ۹ ۸۳۱
Quera
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۸۹ - آزمون سوم
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۰ ۳ ۵۹
Quera
مهارت سنجی به سبک Quera، گام اول
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۳۰ ۶ ۵۷۰
کمیته‌ی ملی المپیاد کامپیوتر ایران
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۸۹ - آزمون دوم
۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۰ ۳ ۱۰۵
۱۰ از ۱۴۹ مسابقه