ثبت‌نام
تفکر الگوریتمی پیشرفته و ساختمان‌داده‌ها

معرفی Quera College

ثبت‌نام در کالج

ثبت‌نام فردی

ثبت‌نام در دوره کالج برای کاربران انفرادی ۱۶۹۰۰۰ تومان است.

ثبت‌نام گروهی

گروهی ثبت‌نام کنید و تخفیف بیشتری بگیرید،

  • ثبت‌نام دونفره: نفری ۳۰ هزارتومان تخفیف
  • ثبت‌نام سه نفره: نفری ۴۰ هزارتومان تخفیف
  • ثبت‌نام بیش از سه نفر: نفری ۵۰ هزارتومان تخفیف

ثبت‌نام دانشگاه‌ها و مدارس

برای برخورداری از تخفیف ثبت‌نام کلاس‌های دانشگاه و مدرسه به آدرس college@quera.ir ایمیل بزنید.

ورود با حساب اجتماعی

captcha

عضویت با حساب اجتماعی