ثبت‌نام
مبانی برنامه‌نویسی و تفکر الگوریتمی

معرفی Quera College

ثبت‌نام در کالج

ثبت‌نام گروهی

ثبت‌نام در قالب گروه‌های چهار نفره، ۲۵ درصد برای هر نفر تخفیف خواهد داشت.

ثبت‌نام فردی

ثبت‌نام در دوره کالج برای کاربران انفرادی ۱۵۹۰۰۰ تومان است.

ثبت‌نام دانشگاه‌ها و مدارس

برای برخورداری از تخفیف ثبت‌نام کلاس‌های دانشگاه و مدرسه به آدرس college@quera.ir ایمیل بزنید.

ورود با حساب اجتماعی

captcha

عضویت با حساب اجتماعی