به دنبال جذب توسعه‌دهنده هستید؟

Quera Careers به طور خاص بر بهبود فرایند استخدام توسعه‌دهندگان تمرکز دارد.

مشاهده راه‌حل‌ها »

توسعه‌دهنده ارشد Front-end ارشد (Senior)
سنجاق - تهران
تمام‌وقت
ReactJS React Native Flowtype
توسعه‌دهنده Front-end جوان (Junior)
سنجاق - تهران
تمام‌وقت
ReactJS React Native Flowtype
برنامه‌نویس React/React Native ارشد (Senior)
شبکه اجتماعی پروفایل - مشهد
تمام‌وقت حقوق تا ۲ میلیون تومان
ReactJS React Native Redux Redux Saga
توسعه‌دهنده Front-end ارشد (Senior)
استادکار - تهران
تمام‌وقت
ReactJS HTML5 CSS3 React Native React Redux
توسعه‌دهنده React Native ارشد (Senior)
eposense - تهران
تمام‌وقت
Java Xcode ReactJS React Native
Front End Developer جوان (Junior)
تومن - تهران
تمام‌وقت
ReactJS React Native ECMAScript 6 Redux
برنامه‌نویس Front-End) React) ارشد (Senior)
irantom - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
JavaScript Node.JS ReactJS Sass Front-end
React Developer ارشد (Senior)
بیدود - تهران
تمام‌وقت
JavaScript ReactJS REST Webpack Redux
توسعه‌دهنده Front-End ارشد (Senior)
پویش سیستم صبا - تهران
تمام‌وقت
HTML CSS Angular ReactJS
کارآموز توسعه دهنده Front End
مسیرهوشمند پارس - تهران
JavaScript CSS Linux ReactJS REST Bootstrap 4 SEO Foundation