به دنبال جذب توسعه‌دهنده هستید؟

Quera Careers به طور خاص بر بهبود فرایند استخدام توسعه‌دهندگان تمرکز دارد.

مشاهده راه‌حل‌ها »

برنامه‌نویس وب (ASP.Net - آقا) ارشد (Senior)
فلایتیو - تهران
تمام‌وقت
C# jQuery SQL ASP.NET MVC Entity Framework
FULL STACK developer ارشد (Senior)
ویستا سامانه آسا - تهران
تمام‌وقت
C# .NET AngularJS ASP.NET MVC Entity Framework
توسعه‌دهنده‌ی ارشد #C ارشد (Senior)
برهان سیستم پاسارگاد - تهران
تمام‌وقت
C# SQL Server Entity Framework OOP Testing
توسعه‌دهنده‌ی #C جوان (Junior)
برهان سیستم پاسارگاد - تهران
تمام‌وقت
C# SQL Server Entity Framework OOP Testing