به دنبال جذب توسعه‌دهنده هستید؟

Quera Careers به طور خاص بر بهبود فرایند استخدام توسعه‌دهندگان تمرکز دارد.

مشاهده راه‌حل‌ها »

توسعه‌دهنده اپلیکیشن React Native جوان (Junior)
توسعه فناوری آسو - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
JavaScript ReactJS Git React Native Redux
Technical Writer ارشد (Senior)
بیدود - تهران
تمام‌وقت
Git UML Documentation
توسعه‌دهنده Back-End جوان (Junior)
Shopgram - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
Python Django Git
توسعه‌دهنده React-Native ارشد (Senior)
Shopgram - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
Git React Native Redux
توسعه‌دهنده موبایل ارشد (Senior)
Quiz of Kings - تهران
تمام‌وقت
Java Swift Git React Native Corona
Back-End Developer جوان (Junior)
تومن - تهران
تمام‌وقت
Python Django Git
توسعه‌دهنده Front-end ارشد (Senior)
Maxsa - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان امکان دورکاری
HTML CSS Angular Git UI/UX