به دنبال جذب توسعه‌دهنده هستید؟

Quera Careers به طور خاص بر بهبود فرایند استخدام توسعه‌دهندگان تمرکز دارد.

مشاهده راه‌حل‌ها »

توسعه‌دهنده ارشد Python/Django ارشد (Senior)
Aurorainit - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
Python Django Docker Django REST Framework Django Rest Auth
توسعه‌دهنده Django ارشد (Senior)
لوکسین - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
Python Django
توسعه‌دهنده Back-End جوان (Junior)
Shopgram - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
Python Django Git
Back-End Developer جوان (Junior)
تومن - تهران
تمام‌وقت
Python Django Git