به دنبال جذب توسعه‌دهنده هستید؟

Quera Careers به طور خاص بر بهبود فرایند استخدام توسعه‌دهندگان تمرکز دارد.

مشاهده راه‌حل‌ها »

برنامه‌نویس #C جوان (Junior)
Zimanet - تهران
تمام‌وقت
C# .NET LINQ Sockets Mvc5
FULL STACK developer ارشد (Senior)
ویستا سامانه آسا - تهران
تمام‌وقت
C# .NET AngularJS ASP.NET MVC Entity Framework