به دنبال جذب توسعه‌دهنده هستید؟

Quera Careers به طور خاص بر بهبود فرایند استخدام توسعه‌دهندگان تمرکز دارد.

مشاهده راه‌حل‌ها »

توسعه‌دهنده Django ارشد (Senior)
لوکسین - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
Python Django
Junior Data Engineer جوان (Junior)
سنجاق - تهران
تمام‌وقت
Python Scala NumPy TensorFlow Matplotlib
توسعه‌دهنده Back-end ارشد (Senior)
استادکار - تهران
تمام‌وقت
Python Node.JS MongoDB Docker Go
توسعه‌دهنده Back-End جوان (Junior)
Shopgram - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
Python Django Git
Back-End Developer جوان (Junior)
تومن - تهران
تمام‌وقت
Python Django Git