به دنبال جذب توسعه‌دهنده هستید؟

Quera Careers به طور خاص بر بهبود فرایند استخدام توسعه‌دهندگان تمرکز دارد.

مشاهده راه‌حل‌ها »

برنامه‌‌نویس Unity جوان (Junior)
گروه صنعتی گلرنگ - پرتوشید زمان - تهران
تمام‌وقت امکان دورکاری
C# C++ Unity3D Game Engine
برنامه‌نویس #C جوان (Junior)
Zimanet - تهران
تمام‌وقت
C# .NET LINQ Sockets Mvc5
برنامه‌نویس وب (ASP.Net - آقا) ارشد (Senior)
فلایتیو - تهران
تمام‌وقت
C# jQuery SQL ASP.NET MVC Entity Framework
FULL STACK developer ارشد (Senior)
ویستا سامانه آسا - تهران
تمام‌وقت
C# .NET AngularJS ASP.NET MVC Entity Framework
برنامه‌نویس NET CORE. ارشد (Senior)
شبکه اجتماعی پروفایل - مشهد
تمام‌وقت حقوق تا ۲ میلیون تومان
C# MongoDB Docker .NET Core
توسعه‌دهنده‌ی ارشد #C ارشد (Senior)
برهان سیستم پاسارگاد - تهران
تمام‌وقت
C# SQL Server Entity Framework OOP Testing
توسعه‌دهنده‌ی #C جوان (Junior)
برهان سیستم پاسارگاد - تهران
تمام‌وقت
C# SQL Server Entity Framework OOP Testing
پشتیبانی فنی جوان (Junior)
گروه رایانه تدبیر پرداز - تهران
تمام‌وقت
C# SQL ASP.NET TSQL