به دنبال جذب توسعه‌دهنده هستید؟

Quera Careers به طور خاص بر بهبود فرایند استخدام توسعه‌دهندگان تمرکز دارد.

مشاهده راه‌حل‌ها »

توسعه‌دهنده Back-end ارشد (Senior)
بهینه سازان صنعت تاسیسات - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
Java Angular
توسعه‌دهنده Front-End جوان (Junior)
baharan - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۳ میلیون تومان
Java Node.JS TypeScript Bootstrap 4 Angular7
توسعه‌دهنده J2EE ارشد (Senior)
PhonePay - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
Java Spring Spring Boot Spring Cloud Spring Cloud Netflix
توسعه‎دهنده Back-end جاوا ارشد (Senior)
آروشا - تهران
پاره‌وقت
Java MySQL Kotlin Spring Data REST
توسعه‌دهنده React Native ارشد (Senior)
eposense - تهران
تمام‌وقت
Java Xcode ReactJS React Native
توسعه‌دهنده موبایل ارشد (Senior)
Quiz of Kings - تهران
تمام‌وقت
Java Swift Git React Native Corona
توسعه‌دهنده Java جوان (Junior)
Maxsa - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان امکان دورکاری
Java Spring Boot
برنامه‌نویس جاوا جوان (Junior)
baharan - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
Java Spring Oracle Java 8 Angular7