فیلتر

فرصت‌های شغلی

Quera با داشتن جامعه‌ای از بهترین توسعه‌دهندگان کشور و با هدف سنجش مهارت توسعه‌دهندگان و تأمین نیروی فنی مورد نیاز صنعت IT کشور فعالیت می‌کند. بسیار خرسند خواهیم بود اگر بتوانیم گام مثبتی در جهت تأمین نیروی توسعه‌دهنده کارآمد برای شرکت شما برداریم.

ایجاد فرصت شغلی