به دنبال جذب توسعه‌دهنده هستید؟

Quera Careers به طور خاص بر بهبود فرایند استخدام توسعه‌دهندگان تمرکز دارد.

مشاهده راه‌حل‌ها »

استخدام کارشناس برنامه‌نویس C# جوان (Junior)

گلرنگ سیستم - تهران
تمام‌وقت
C# Angular Mvc5

استخدام برنامه‌نویس ارشد PHP ارشد (Senior)

کنترل تک - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان
PHP Laravel API SEO RESTful Architecture

استخدام توسعه‌دهنده Front End جوان (Junior)

مایاتک - مشهد
پاره‌وقت حقوق تا ۲ میلیون تومان
CSS Vue.js Webpack ECMAScript 6 Vuex

استخدام توسعه‌دهنده Python جوان (Junior)

مایاتک - مشهد
پاره‌وقت حقوق تا ۲ میلیون تومان
Python Redis Instagram Api

استخدام Android Software Engineer جوان (Junior)

nivo - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۳ میلیون تومان
Java Android

استخدام برنامه‌نویس دیتابیس ارشد (Senior)

مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان - تهران
پروژه‌ای امکان دورکاری
MySQL MySQLi NoSQL MySQL Management

استخدام توسعه‌دهنده Front-End جوان (Junior)

فناوری و راه‌حل‌های هوشمند سپهر - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
Responsive Design Front-end Web Frontend

استخدام برنامه‌نویس ارشد .NET ارشد (Senior)

فناوری و راه‌حل‌های هوشمند سپهر - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
.NET

استخدام توسعه‌دهنده Backend ارشد (Senior)

سانا گستر سبز - تهران
تمام‌وقت
Python Django

استخدام توسعه‌دهنده Android ارشد (Senior)

فناوری و راه‌حل‌های هوشمند سپهر - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
Android

استخدام برنامه‌نویس لاراول ارشد (Senior)

داده پردازی معین - مشهد
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
Laravel

استخدام برنامه‌نویس وب React ارشد (Senior)

داده پردازی معین - مشهد
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
ReactJS

استخدام توسعه‌دهنده Front End ارشد (Senior)

مدتورایران - تهران
پاره‌وقت حقوق تا ۲ میلیون تومان
jQuery Ajax Bootstrap 4 UI/UX Front-end

استخدام برنامه‌نویس ارشد React) Front-End-آقا) ارشد (Senior)

سحاب پرداز - تهران
تمام‌وقت
HTML CSS ReactJS

استخدام توسعه‌دهنده Front End ارشد (Senior)

نوآوران راهبرد سپهر پایا - تهران
تمام‌وقت
JavaScript PHP CSS Vue.js Vue Router