به دنبال جذب توسعه‌دهنده هستید؟

Quera Careers به طور خاص بر بهبود فرایند استخدام توسعه‌دهندگان تمرکز دارد.

مشاهده راه‌حل‌ها »

Front End Developer جوان (Junior)
تومن - تهران
تمام‌وقت
ReactJS React Native ECMAScript 6 Redux
برنامه‌نویس Front-End جوان (Junior)
خبره پردازان دوران - تهران
تمام‌وقت
JavaScript jQuery HTML5 CSS3 UI/UX
iOS Developer ارشد (Senior)
بیدود - تهران
تمام‌وقت
iOS Swift
برنامه‌نویس PHP جوان (Junior)
اماتیس داده پرداز - مشهد
تمام‌وقت
JavaScript PHP CSS HTML5 Vue.js
توسعه‌دهنده وب Full Stack جوان (Junior)
بنیاد خاتم الاوصیا - تهران
تمام‌وقت
JavaScript CSS Bootstrap 4 Photoshop Adobe Illustrator
برنامه‌نویس Front-end & Wordpress ارشد (Senior)
تهران مبله - تهران
تمام‌وقت
PHP CSS JSON WordPress HTML5
Data Engineer ارشد (Senior)
الوپیک - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
Apache Spark Hadoop Cassandra Apache Kafka Prestodb
SQL Developer ارشد (Senior)
الوپیک - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
MySQL SQL Query Optimization
برنامه‌نویس لاراول ارشد (Senior)
لست سکند - تهران
تمام‌وقت
PHP MySQL Laravel
برنامه‌نویس Back-End ارشد (Senior)
irantom - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
C# ASP.NET Git Backend