جدیدترین آگهی‌های مرتبط را
با ایمیل دریافت کن. جدید

به من خبر بده
تکنولوژی‌ها
سطح تجربه
نوع همکاری
شهر

به دنبال جذب توسعه‌دهنده هستید؟

Quera Careers به طور خاص بر بهبود فرایند استخدام توسعه‌دهندگان تمرکز دارد.

مشاهده راه‌حل‌ها »

استخدام برنامه نویس

استخدام طراح وبسایت جوان (Junior)

نخبگان جوان - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
JavaScript PHP HTML CSS Laravel

استخدام توسعه‌دهنده Backend ارشد (Senior)

به پردازان - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
Java MySQL Yii Yii2 Webservices Client

استخدام فریم ورک کار yii ارشد (Senior)

تجارت ارتباط هدهد - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
SQL Server Yii Yii2

استخدام توسعه‌دهنده Backend جوان (Junior)

کانون فرهنگی آموزش - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
C# ASP.NET MVC Entity Framework ASP.NET Core Entity Framework Core

استخدام توسعه‌دهنده ارشد React ارشد (Senior)

آفر - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
ReactJS

استخدام توسعه‌دهنده Front End جوان (Junior)

گروه بین المللی صدرا - تهران
پروژه‌ای حقوق بیش از ۱۲ میلیون تومان امکان دورکاری
React Native Android WebView React Native Android React Native iOS

استخدام توسعه‌دهنده وب ارشد (Senior)

سامانه‌های هوشمند بارنما - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان امکان دورکاری
JavaScript PHP Laravel API Vuejs2

استخدام برنامه‌نویس Java ارشد (Senior)

دمیس - اصفهان
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
Java SQL TSQL

استخدام توسعه‌دهنده Front End ارشد (Senior)

کارگشا - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
JavaScript jQuery HTML CSS UI/UX

استخدام برنامه‌نویس React جوان (Junior)

دمیس - اصفهان
تمام‌وقت
jQuery CSS ReactJS HTML5 React Native

استخدام توسعه‌دهنده Backend ارشد (Senior)

کارگزاری مفید - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
Python API TSQL

استخدام برنامه‌نویس اندروید جوان (Junior)

توسعه فناوری آسو - تهران
تمام‌وقت
Java Android REST Android Studio MVVM

استخدام توسعه‌دهنده Front End جوان (Junior)

توتان - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
Java C++

استخدام توسعه‌دهنده Back End جوان (Junior)

توتان - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
C# MySQL

استخدام توسعه‌دهنده رهبر NodeJS ارشد (Senior)

VClinic - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
Node.JS ReactJS MongoDB PostgreSQL REST
آگهی‌های جدید استخدام برنامه‌نویس را در کانال Quera Careers دنبال کنید.