به دنبال جذب توسعه‌دهنده هستید؟

Quera Careers به طور خاص بر بهبود فرایند استخدام توسعه‌دهندگان تمرکز دارد.

مشاهده راه‌حل‌ها »

توسعه‌دهنده Django ارشد (Senior)
لوکسین - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
Python Django
Junior Data Engineer جوان (Junior)
سنجاق - تهران
تمام‌وقت
Python Scala NumPy TensorFlow Matplotlib
توسعه‌دهنده ارشد Front-end ارشد (Senior)
سنجاق - تهران
تمام‌وقت
ReactJS React Native Flowtype
توسعه‌دهنده Front-end جوان (Junior)
سنجاق - تهران
تمام‌وقت
ReactJS React Native Flowtype
برنامه‌نویس NET CORE. ارشد (Senior)
شبکه اجتماعی پروفایل - مشهد
تمام‌وقت حقوق تا ۲ میلیون تومان
C# MongoDB Docker .NET Core
برنامه‌نویس React/React Native ارشد (Senior)
شبکه اجتماعی پروفایل - مشهد
تمام‌وقت حقوق تا ۲ میلیون تومان
ReactJS React Native Redux Redux Saga
توسعه‌دهنده‌ی ارشد #C ارشد (Senior)
برهان سیستم پاسارگاد - تهران
تمام‌وقت
C# SQL Server Entity Framework OOP Testing
توسعه‌دهنده‌ی #C جوان (Junior)
برهان سیستم پاسارگاد - تهران
تمام‌وقت
C# SQL Server Entity Framework OOP Testing
توسعه‌دهنده Back-end ارشد (Senior)
استادکار - تهران
تمام‌وقت
Python Node.JS MongoDB Docker Go
توسعه‌دهنده Front-end ارشد (Senior)
استادکار - تهران
تمام‌وقت
ReactJS HTML5 CSS3 React Native React Redux