به دنبال جذب توسعه‌دهنده هستید؟

Quera Careers به طور خاص بر بهبود فرایند استخدام توسعه‌دهندگان تمرکز دارد.

مشاهده راه‌حل‌ها »

استخدام توسعه‌دهنده Front End جوان (Junior)

بیسفون - تهران
تمام‌وقت
Android iOS Swift

استخدام برنامه‌نویس Node.JS جوان (Junior)

فناوری دراپ - گرگان
تمام‌وقت حقوق تا ۲ میلیون تومان
JavaScript MySQL Node.JS MongoDB Express

استخدام برنامه‌نویس React Native جوان (Junior)

فناوری دراپ - گرگان
تمام‌وقت حقوق تا ۲ میلیون تومان
JavaScript ReactJS HTML5 CSS3 React Native

استخدام برنامه‌نویس React.JS جوان (Junior)

فناوری دراپ - گرگان
تمام‌وقت حقوق تا ۲ میلیون تومان
JavaScript ReactJS HTML5 CSS3 Redux

استخدام برنامه‌نویس آندروید با فلاتر جوان (Junior)

ایده گستر
پاره‌وقت امکان دورکاری
Android Flutter Dart

استخدام طراح و برنامه‌نویس ارشد ارشد (Senior)

هلیا ارتباط جهان نما - بابل
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان امکان دورکاری
JavaScript PHP jQuery HTML CSS

استخدام توسعه‌دهنده Front End)React) جوان (Junior)

بهفا - تهران
پاره‌وقت امکان دورکاری
ReactJS Git API

استخدام برنامه‌نویس ASP.NET MVC جوان (Junior)

یاس سفید پارس - مشهد
تمام‌وقت
C# ASP.NET MVC Design Patterns

استخدام برنامه‌نویس وب (Laravel/PHP) جوان (Junior)

بیاموز - تهران
تمام‌وقت
PHP MySQL SQL Laravel Bootstrap 4

استخدام برنامه‌نویس Angular) Front-End) ارشد (Senior)

آمایش داده تجارت نوین - تهران
تمام‌وقت
HTML Angular Git Unit Testing Scrum

استخدام توسعه‌دهنده Front End جوان (Junior)

سلامت الکترونیک برکت - تهران
تمام‌وقت
ReactJS Redux Material Ui Redux Saga Styled Components

استخدام برنامه‌نویس ASP.NET MVC ارشد (Senior)

سایروسافت - تهران
تمام‌وقت
C# SQL ASP.NET Core Dependency Injection Solidity

استخدام برنامه‌نویس وب جوان (Junior)

گلرنگ سیستم - تهران
تمام‌وقت
C# .NET Angular

استخدام مهندس نرم‌افزار ارشد (Senior)

یکتانت - تهران
پاره‌وقت
JavaScript Python Node.JS Django Go

استخدام Frontend Developer کارآموز

بیبلوفیل - تهران
پروژه‌ای امکان دورکاری
jQuery HTML CSS Django Bootstrap 4