جدیدترین آگهی‌های مرتبط را
با ایمیل دریافت کن.

به من خبر بده
تکنولوژی‌ها
سطح تجربه
نوع همکاری
شهر

به دنبال جذب توسعه‌دهنده هستید؟

Quera Careers به طور خاص بر بهبود فرایند استخدام توسعه‌دهندگان تمرکز دارد.

مشاهده راه‌حل‌ها »

استخدام برنامه نویس

استخدام توسعه‌دهنده Back-end ارشد (Senior)

طاقچه - تهران
تمام‌وقت
.NET .NET Core Scrum

استخدام Front-end Developer (VueJs) ارشد (Senior)

کارخانه نوآوری
تمام‌وقت حقوق بیش از ۱۲ میلیون تومان
Vue.js Nuxt JavaScript HTML CSS

استخدام توسعه‌دهنده آنلاین شیرپوینت ارشد (Senior)

DayaCartoon
پروژه‌ای امکان دورکاری
Laravel SharePoint Online PHP MySQL SharePoint

استخدام توسعه‌دهنده Django ارشد (Senior)

داده پرداز سپاهان - اصفهان
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان
Python Django SQL Django REST Framework Celery

استخدام توسعه‌دهنده Full-Stack ارشد (Senior)

Texon - تهران
تمام‌وقت
PHP JavaScript Laravel Vue.js

استخدام Android Developer - آقا ارشد (Senior)

ستاره اول - تهران
تمام‌وقت امکان دورکاری
Java Kotlin OOP

استخدام Back-end Developer (ASP.NET) ارشد (Senior)

ستاره اول - تهران
تمام‌وقت امکان دورکاری
ASP.NET MVC SQL Server .NET Core

استخدام برنامه‌نویس ReactJS ارشد (Senior)

پلازیو - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان
Next.js React React Redux React Hooks Antd

استخدام توسعه‌دهنده Front-end ارشد (Senior)

پلازیو - تهران
تمام‌وقت
HTML5 JavaScript CSS React Responsive

استخدام برنامه‌نویس Full Stack ارشد (Senior)

تسرکت - مشهد
تمام‌وقت حقوق بیش از ۱۲ میلیون تومان امکان دورکاری
Python Angular React .NET Core

استخدام برنامه‌نویس ارشد Angular ارشد (Senior)

شرکت توسعه کسب و کارهای نوگرای تجارت - تهران
تمام‌وقت
Angular Java CSS HTML5 Responsive

استخدام توسعه‌دهنده Back-end ارشد (Senior)

پخش درسا - تهران
پاره‌وقت امکان دورکاری
Django Python PHP Node.js

استخدام برنامه‌نویس ارشد (Full-Stack (.NET ارشد (Senior)

دادپرداز - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان امکان دورکاری
.NET Angular C# SQL Git

استخدام برنامه‌نویس ارشد NET Core. ارشد (Senior)

دادپرداز - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان امکان دورکاری
.NET C# Git

استخدام UI/UX designer ارشد (Senior)

وبجار - تهران
تمام‌وقت
UI/UX Photoshop Adobe Illustrator Adobe XD

استخدام توسعه‌دهنده C# ارشد (Senior)

رایاوران توسعه - تهران
تمام‌وقت
C# SQL .NET Core Blazor Dapper

استخدام کارشناس امنیت-تست نفوذ ارشد (Senior)

فناوران توسعه امن ناجی - تهران
تمام‌وقت
Android Security Security OWASP Java Security