استخدام برنامه نویس

دسته‌بندی‌ها
سطح تجربه
نوع همکاری
شهر

به دنبال جذب توسعه‌دهنده هستید؟

Quera Careers به طور خاص بر بهبود فرایند استخدام توسعه‌دهندگان تمرکز دارد.

مشاهده راه‌حل‌ها »

استخدام توسعه‌دهنده اندروید ارشد (Senior)

سانا گستر سبز - تهران
تمام‌وقت
Java Git OOP Kotlin Android SDK Tools

استخدام توسعه‌دهنده وب ارشد (Senior)

امیدان منظومه گسترش اطلاعات - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
C# ASP.NET Angular

استخدام برنامه‌نویس PHP ارشد (Senior)

wallex - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
PHP HTML CSS Node.JS Laravel

استخدام کارشناس اسکرام مستر ارشد (Senior)

ارنیکا - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
Scrum

استخدام توسعه‌دهنده بک‌اند Python/Django ارشد (Senior)

شیپ‌آپ | Shipup - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
Python Django Docker GraphQL Celery

استخدام توسعه‌دهنده unreal engine ارشد (Senior)

تصویرسازان صبح صادق - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان امکان دورکاری
Augmented Reality Virtual Reality Unreal Engine4

استخدام توسعه‌دهنده بازی با یونیتی ارشد (Senior)

وانیا - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
C# Unity3D Unity2D

استخدام توسعه‌دهنده ارشد React ارشد (Senior)

یوتاب - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
JavaScript HTML CSS ReactJS

استخدام توسعه‌دهنده ارشد Angular ارشد (Senior)

یوتاب - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
JavaScript Angular HTML5 Git CSS3

استخدام برنامه‌نویس .Net ارشد (Senior)

فن آوری نوین قرن - تهران
تمام‌وقت
C# .NET SQL Server DataBase WPF

استخدام برنامه‌نویس کامپیوتری ارشد (Senior)

حساب رايان پارس - تهران
تمام‌وقت
JavaScript C# SQL Server ASP.NET MVC Entity Framework

استخدام Senior Front-end Developer ارشد (Senior)

ایگرد - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
CSS ReactJS Git Webpack Redux

استخدام توسعه‌دهنده Backend ارشد (Senior)

پزشک یاران قرن - اصفهان
پروژه‌ای حقوق تا ۶ میلیون تومان امکان دورکاری
MySQL Node.JS

استخدام برنامه‌نویس ارشد و سرپرست تیم نرم افزار مدیر فنی

فن آوری نوین قرن - تهران
تمام‌وقت
.NET Front-end Backend Software Engineering Project Planning

استخدام توسعه‌دهنده ionic ارشد (Senior)

ایما پیداگر دوریس - تهران
پروژه‌ای حقوق تا ۲ میلیون تومان امکان دورکاری
PHP Laravel Ionic4
آگهی‌های جدید استخدام برنامه‌نویس را در کانال Quera Careers دنبال کنید.