جدیدترین آگهی‌های مرتبط را
با ایمیل دریافت کن.

به من خبر بده
تکنولوژی‌ها
سطح تجربه
نوع همکاری
شهر

به دنبال جذب توسعه‌دهنده هستید؟

Quera Careers به طور خاص بر بهبود فرایند استخدام توسعه‌دهندگان تمرکز دارد.

مشاهده راه‌حل‌ها »

استخدام برنامه نویس

استخدام Back-end Developer ارشد (Senior)

روبیکا - تهران
تمام‌وقت
Python Django NoSQL

استخدام بک اند کار گولنگ یا جنگو ارشد (Senior)

نانوبیتکس
پاره‌وقت حقوق بیش از ۱۲ میلیون تومان امکان دورکاری
Go Blockchain Python Django

استخدام Front-end Developer ارشد (Senior)

روبیکا - تهران
تمام‌وقت
Angular JavaScript

استخدام برنامه‌نویس (Front-end (ReactJS ارشد (Senior)

CVpro - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان
React TypeScript GraphQL RESTful Architecture Jest

استخدام برنامه‌نویس ارشدPHP ارشد (Senior)

DeviaTech - مشهد
تمام‌وقت
PHP CodeIgniter

استخدام توسعه‌دهنده Front-end ارشد (Senior)

DeviaTech - مشهد
تمام‌وقت
React JavaScript HTML5 CSS3 ES6 Class

استخدام توسعه‌دهنده ارشد Django) Back-end) ارشد (Senior)

اطلسین - تهران
پاره‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان امکان دورکاری
Django Celery Python PostgreSQL Redis

استخدام برنامه‌نویس Vue.js ارشد (Senior)

بینا پرداز یکتا - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
Vue.js

استخدام توسعه‌دهنده Unity ارشد (Senior)

سه کنج - تهران
تمام‌وقت
Unity2D C# .NET

استخدام کارشناس Devops ارشد (Senior)

فناوران اطلاعات سخن
پاره‌وقت امکان دورکاری
DevOps Python Linux

استخدام توسعه‌دهنده Android ارشد (Senior)

نیلوا - تهران
تمام‌وقت
Android Kotlin Retrofit Android Room Dagger