به دنبال جذب توسعه‌دهنده هستید؟

Quera Careers به طور خاص بر بهبود فرایند استخدام توسعه‌دهندگان تمرکز دارد.

مشاهده راه‌حل‌ها »

استخدام توسعه‌دهنده Front End جوان (Junior)

مهاجر آنلاین - تهران
پاره‌وقت حقوق تا ۳ میلیون تومان
JavaScript HTML CSS

استخدام برنامه‌نویس اندروید جوان (Junior)

پلتفرم خدمات دانشجویی - تهران
پاره‌وقت حقوق تا ۲ میلیون تومان امکان دورکاری
Java Android Git Android Studio React Native

استخدام کارآموز برنامه‌نویس PHP کارآموز

بیدُک - تهران
پاره‌وقت
PHP HTML CSS

استخدام برنامه‌نویس React - دورکاری جوان (Junior)

ایده گستر - تهران
پاره‌وقت حقوق تا ۲ میلیون تومان امکان دورکاری
JavaScript Java ReactJS HTML5 Redux

استخدام توسعه‌دهنده Android جوان (Junior)

Vocabeaty - تهران
پاره‌وقت
Java JSON API Android Studio UI/UX

استخدام توسعه‌دهنده ASP.Net جوان (Junior)

Vocabeaty - تهران
پاره‌وقت
jQuery SQL Server ASP.NET MVC Entity Framework ASP.NET Core

استخدام توسعه‌دهنده Front End جوان (Junior)

مایاتک - مشهد
پاره‌وقت حقوق تا ۲ میلیون تومان
CSS Vue.js Webpack ECMAScript 6 Vuex

استخدام توسعه‌دهنده Python جوان (Junior)

مایاتک - مشهد
پاره‌وقت حقوق تا ۲ میلیون تومان
Python Redis Instagram Api

استخدام توسعه‌دهنده Front End ارشد (Senior)

مدتورایران - تهران
پاره‌وقت حقوق تا ۲ میلیون تومان
jQuery Ajax Bootstrap 4 UI/UX Front-end

استخدام برنامه‌نویس Full Stack جوان (Junior)

یونیما - تهران
پاره‌وقت حقوق تا ۲ میلیون تومان امکان دورکاری
PHP HTML CSS Angular Laravel

استخدام برنامه‌نویس آندروید با فلاتر جوان (Junior)

ایده گستر
پاره‌وقت امکان دورکاری
Android Flutter Dart

استخدام توسعه‌دهنده Front End)React) جوان (Junior)

بهفا - تهران
پاره‌وقت امکان دورکاری
ReactJS Git API

استخدام مهندس نرم‌افزار ارشد (Senior)

یکتانت - تهران
پاره‌وقت
JavaScript Python Node.JS Django Go

استخدام Data Engineer جوان (Junior)

یکتانت - تهران
پاره‌وقت
Python Django Linux Git PostgreSQL

استخدام DevOps Engineer ارشد (Senior)

یکتانت - تهران
پاره‌وقت
Python MySQL Django PostgreSQL Go