جدیدترین آگهی‌های مرتبط را
با ایمیل دریافت کن.

به من خبر بده
تکنولوژی‌ها
سطح تجربه
نوع همکاری
شهر

به دنبال جذب توسعه‌دهنده هستید؟

Quera Careers به طور خاص بر بهبود فرایند استخدام توسعه‌دهندگان تمرکز دارد.

مشاهده راه‌حل‌ها »

استخدام برنامه نویس

استخدام توسعه‌دهنده Flutter جوان (Junior)

کارخانه نوآوری
پاره‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان امکان دورکاری
Flutter Flutter Layout Flutter Web Flutter Animation Flutter Test

استخدام کارآموزی تابستانه کارآموز

Upkey
پاره‌وقت امکان دورکاری
Microsoft Edge Firefox

استخدام Front-end Developer (دورکاری-Scripts) جوان (Junior)

یکتانت - تهران
پاره‌وقت امکان دورکاری
JavaScript CSS HTML WordPress Git

استخدام کارشناس DevOps جوان (Junior)

اطلسین - تهران
پاره‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان امکان دورکاری
Docker Nginx Git

استخدام Senior DevOps Engineer ارشد (Senior)

مرکز نوآوری اقتصاد بیدار - تهران
پاره‌وقت
Linux Java Splunk

استخدام توسعه‌دهنده Magento ارشد (Senior)

BerNet - تهران
پاره‌وقت امکان دورکاری
Magento

استخدام توسعه‌دهنده Nestjs ارشد (Senior)

BerNet - تهران
پاره‌وقت امکان دورکاری
Nestjs

استخدام توسعه‌دهنده سنیور WordPress ارشد (Senior)

BerNet - تهران
پاره‌وقت امکان دورکاری
WordPress

استخدام توسعه‌دهنده Laravel ارشد (Senior)

BerNet - تهران
پاره‌وقت امکان دورکاری
Laravel

استخدام توسعه‌دهنده Django ارشد (Senior)

BerNet - تهران
پاره‌وقت امکان دورکاری
Django

استخدام توسعه‌دهنده React ارشد (Senior)

BerNet - تهران
پاره‌وقت امکان دورکاری
React

استخدام طراحی و مدیریت پروژه‌های نرم افزاری ارشد (Senior)

ایمن افزار وایا
پاره‌وقت امکان دورکاری
.NET Core Git ASP.NET Core DevOps Agile

استخدام توسعه‌دهنده Django) Back-end) جوان (Junior)

اطلسین - تهران
پاره‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان امکان دورکاری
Django PostgreSQL Python Redis Celery

استخدام برنامه‌نویس کارآموز ++C کارآموز

تسلا فناوری هوشمند - تهران
پاره‌وقت
C++

استخدام مربی برنامه‌نویسی (دورکاری،پاره وقت) جوان (Junior)

آکادمی یاسان
پاره‌وقت امکان دورکاری
Computer Science

استخدام مهندس ارشد DevOps ارشد (Senior)

اطلسین - تهران
پاره‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
Docker Nginx Git

استخدام توسعه‌دهنده QT جوان (Junior)

پرتوداده - تهران
پاره‌وقت
Qt Linux QML Embedded Linux

استخدام توسعه‌دهنده Back-end جوان (Junior)

ابرکلاس - تهران
پاره‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان امکان دورکاری
Python Django

استخدام برنامه‌نویس و توسعه‌دهنده BPMS ارشد (Senior)

داده پردازی الگوریتم پارس
پاره‌وقت حقوق بیش از ۱۲ میلیون تومان امکان دورکاری
ASP.NET Core BPMN C# OOP Design Patterns