جدیدترین آگهی‌های مرتبط را
با ایمیل دریافت کن.

به من خبر بده
تکنولوژی‌ها
سطح تجربه
نوع همکاری
شهر

به دنبال جذب توسعه‌دهنده هستید؟

Quera Careers به طور خاص بر بهبود فرایند استخدام توسعه‌دهندگان تمرکز دارد.

مشاهده راه‌حل‌ها »

استخدام برنامه نویس در تهران

استخدام برنامه‌نویس اندروید جوان (Junior)

افراپویش تیام - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
Android Studio Java

استخدام برنامه‌نویس Front-end جوان (Junior)

سلامت الکترونیک رایمند - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
React Java Redux Sass Material Design

استخدام برنامه‌نویس (Back-end (ASP.NET ارشد (Senior)

پردازش اطلاعات شتاب - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان
ASP.NET MVC GraphQL C# .NET Core Design Patterns

استخدام کارآموز PL/SQL کارآموز

بوت کمپ مپصا - تهران
پاره‌وقت
PL/SQL

استخدام کارشناس توسعه‌دهنده نرم افزار - ویندوز ارشد (Senior)

گلرنگ سیستم - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان
ASP.NET MVC

استخدام Front-end Developer جوان (Junior)

میزان گستران شریف - تهران
تمام‌وقت
React Material JavaScript CSS Sass

استخدام Back-end Developer جوان (Junior)

میزان گستران شریف - تهران
تمام‌وقت
Node.js API Java Python NoSQL

استخدام توسعه‌دهنده Front-end ارشد (Senior)

مهنا - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان امکان دورکاری
JavaScript C# HTML5 CSS3 Single Page Application

استخدام متخصص هوش مصنوعی ارشد (Senior)

داده پردازان صبح روشن - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان
Matlab Python

استخدام توسعه‌دهنده vuejs/nuxt (آقا) ارشد (Senior)

آلاء - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان
Vuejs2 JavaScript Bootstrap 4 Nuxt Serverside JavaScript

استخدام Front-end Developer جوان (Junior)

لابراتوار رسانه - تهران
تمام‌وقت امکان دورکاری
CSS UI/UX JavaScript jQuery HTML5

استخدام توسعه‌دهنده وب ارشد (Senior)

لابراتوار رسانه - تهران
تمام‌وقت امکان دورکاری
C# ASP.NET Core jQuery ASP.NET MVC Solid Principles

استخدام پشیبان نرم افزار ساعات غیر اداری جوان (Junior)

مهنا - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان امکان دورکاری
C# SQL Server

استخدام توسعه‌دهنده Android ارشد (Senior)

سامانه استخدام ایران - تهران
پاره‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان امکان دورکاری
Android Java iOS Flutter Kotlin

استخدام توسعه‌دهنده Back-end ارشد (Senior)

مهنا - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان امکان دورکاری
C# ASP.NET MVC ASP.NET Core