دسته‌بندی‌ها
سطح تجربه
نوع همکاری
شهر

به دنبال جذب توسعه‌دهنده هستید؟

Quera Careers به طور خاص بر بهبود فرایند استخدام توسعه‌دهندگان تمرکز دارد.

مشاهده راه‌حل‌ها »

استخدام برنامه نویس موبایل

استخدام توسعه‌دهنده iOS ارشد (Senior)

خدمات روز تجارت الکترونیک عرش - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
Swift MVVM

استخدام توسعه‌دهنده اندروید ارشد (Senior)

گروه شرکت های حصین - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
Java Android

استخدام توسعه‌دهنده اندروید جوان (Junior)

ترددیلا - تهران
پاره‌وقت حقوق تا ۲ میلیون تومان امکان دورکاری
Git Android Studio Kotlin Android SDK Tools

استخدام برنامه‌نویس ReactNative جوان (Junior)

houk - تهران
پاره‌وقت حقوق بیش از ۱۲ میلیون تومان
Node.JS ReactJS React Native

استخدام توسعه‌دهنده اندروید جوان (Junior)

مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۳ میلیون تومان
Java ReactJS React Native UI/UX Android UI

استخدام برنامه‌نویس React-native یا flutter جوان (Junior)

سابین تجارت آریا - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
JavaScript ReactJS TypeScript React Native UI/UX

استخدام Senior Android Developer ارشد (Senior)

ایده پرداز عصر ویرا - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان
Java Android

استخدام Senior iOS Developer ارشد (Senior)

ایده پرداز عصر ویرا - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان
iOS Swift

استخدام Senior React Native Developer ارشد (Senior)

ایده پرداز عصر ویرا - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان
JavaScript React Native

استخدام برنامه‌نویس اندروید جوان (Junior)

Recycle - اصفهان
پروژه‌ای حقوق تا ۶ میلیون تومان امکان دورکاری
Android

استخدام برنامه‌نویس React Native ارشد (Senior)

ایده پردازان عصر نو - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
React Native

استخدام برنامه‌نویس اندروید ارشد (Senior)

خدمات روز تجارت الکترونیک عرش - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
Git Kotlin

استخدام توسعه‌دهنده اندروید جوان (Junior)

رویش نرم افزار هزاره - تهران
پاره‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
Android

استخدام برنامه‌نویس ارشد اندروید ارشد (Senior)

فناوران اطلاعات انصار - تهران
تمام‌وقت
Android Androidx

استخدام برنامه‌نویس اندروید جوان (Junior)

فناوران اطلاعات انصار - تهران
تمام‌وقت
Android
آگهی‌های جدید استخدام برنامه‌نویس را در کانال Quera Careers دنبال کنید.