جدیدترین آگهی‌های مرتبط را
با ایمیل دریافت کن.

به من خبر بده
تکنولوژی‌ها
سطح تجربه
نوع همکاری
شهر

به دنبال جذب توسعه‌دهنده هستید؟

Quera Careers به طور خاص بر بهبود فرایند استخدام توسعه‌دهندگان تمرکز دارد.

مشاهده راه‌حل‌ها »

استخدام برنامه نویس Vue.js

استخدام سرپرست تیم برنامه‌نویسی ارشد (Senior)

Aien - تهران
تمام‌وقت امکان دورکاری
SQL Server ASP.NET MVC jQuery Entity Framework Vue.js

استخدام برنامه‌نویس (PHP) Laravel جوان (Junior)

زندگی پاک کیش - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
Laravel Vue.js PHP MySQL

استخدام برنامه‌نویس فرانت‌اند (Front-end) جوان (Junior)

کاوا (Kava)
پروژه‌ای امکان دورکاری
React Vue.js CSS REST Sass

استخدام برنامه‌نویس Vue.js ارشد (Senior)

بینا پرداز یکتا - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
Vue.js

استخدام توسعه‌دهنده Back-end مسلط به Node.js ارشد (Senior)

همیارسیستم فردا
تمام‌وقت حقوق بیش از ۱۲ میلیون تومان امکان دورکاری
Python Node.js Vue.js Back-end AdonisJS

استخدام برنامه‌نویس Vue.js (دورکاری) ارشد (Senior)

همیارسیستم فردا
تمام‌وقت حقوق بیش از ۱۲ میلیون تومان امکان دورکاری
Vue.js Front-end Nuxt.js Vuetify.js Bootstrap Vue

استخدام توسعه‌دهنده Front-end ارشد (Senior)

Quiztion
تمام‌وقت
React Vue.js REST Material Design SSR

استخدام توسعه‌دهنده Front-end ارشد (Senior)

آرگو
تمام‌وقت امکان دورکاری
Angular Vue.js React

استخدام توسعه‌دهنده Front-end (Vue.js) ارشد (Senior)

دادسان - تهران
تمام‌وقت
JavaScript Vue.js HTML5 CSS3 Vuex

استخدام Front-end Developer جوان (Junior)

دوام صنعت - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
Vue.js JSON API

استخدام توسعه‌دهنده VueJs ارشد (Senior)

کارخانه نوآوری
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان امکان دورکاری
Vue.js HTML Front-end Vuex Nuxt

استخدام توسعه‌دهنده Front_End ارشد (Senior)

دلتابان - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان
Vue.js Nuxt.js

استخدام Front-end Developer جوان (Junior)

یکتانت - تهران
تمام‌وقت
JavaScript React API REST Vue.js

استخدام Senior Front-end Developer ارشد (Senior)

یکتانت - تهران
تمام‌وقت
JavaScript React API REST Vue.js

استخدام توسعه‌دهنده فول‌استک ارشد (Senior)

درس افزار - تهران
پروژه‌ای امکان دورکاری
Laravel Vue.js JavaScript PHP MySQL

استخدام توسعه‌دهنده Front-end جوان (Junior)

درس افزار
تمام‌وقت امکان دورکاری
JavaScript Vue.js REST Bootstrap 4

استخدام توسعه‌دهنده فول استک ارشد (Senior)

ملک تبریز
تمام‌وقت
Node.js Vue.js

استخدام برنامه‌نویس Vue.js جوان (Junior)

وبجار - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
Vue.js JavaScript Nuxt.js Vuex SSR