جدیدترین آگهی‌های مرتبط را
با ایمیل دریافت کن.

به من خبر بده
تکنولوژی‌ها
سطح تجربه
نوع همکاری
شهر

به دنبال جذب توسعه‌دهنده هستید؟

Quera Careers به طور خاص بر بهبود فرایند استخدام توسعه‌دهندگان تمرکز دارد.

مشاهده راه‌حل‌ها »

استخدام برنامه نویس Sass

استخدام Senior Front-end Developer ارشد (Senior)

Tourlin - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
React HTML5 Redux Sass Next.js

استخدام برنامه‌نویس PHP جوان (Junior)

نوین اندیشان فالنیک - آچارباز - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
PHP jQuery JSON ASP.NET MVC Sass

استخدام توسعه‌دهنده Vue.js جوان (Junior)

آلاء - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
JavaScript HTML5 CSS3 Sass Vuejs2

استخدام توسعه‌دهنده Front-end (Angular) ارشد (Senior)

کارینگ - تهران
تمام‌وقت امکان دورکاری
JavaScript HTML Angular CSS3 Sass

استخدام توسعه‌دهنده Frontend جوان (Junior)

وبینه - تهران
پروژه‌ای حقوق تا ۳ میلیون تومان امکان دورکاری
jQuery HTML5 CSS3 Bootstrap 4 Sass

استخدام برنامه‌نویس PHP ارشد (Senior)

جویشگر پردیس ارم - اصفهان
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
PHP jQuery MySQL Git Sass

استخدام Front-End Developer ارشد (Senior)

گروه زرین - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان امکان دورکاری
PHP CSS HTML5 Sass Javassist

استخدام توسعه‌دهنده Front-end ارشد (Senior)

الوپیک - تهران
تمام‌وقت
React Angular Git Redux Sass

استخدام توسعه‌دهنده فرانت اند - دورکار (React) جوان (Junior)

آساراد - تهران
پروژه‌ای حقوق تا ۴ میلیون تومان امکان دورکاری
Sass Next.js React JSX

استخدام توسعه‌دهنده Front-end ارشد (Senior)

لیاتیم - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
JavaScript React HTML5 CSS3 Sass

استخدام Senior Front-end Developer ارشد (Senior)

Orchid Pharmed - تهران
تمام‌وقت
HTML5 CSS3 Sass Front-end Vuex