جدیدترین آگهی‌های مرتبط را
با ایمیل دریافت کن. جدید

به من خبر بده
تکنولوژی‌ها
سطح تجربه
نوع همکاری
شهر

به دنبال جذب توسعه‌دهنده هستید؟

Quera Careers به طور خاص بر بهبود فرایند استخدام توسعه‌دهندگان تمرکز دارد.

مشاهده راه‌حل‌ها »

استخدام برنامه نویس Redux

استخدام توسعه‌دهنده React-Redux ارشد (Senior)

تحلیلگران ایده - تبریز
پروژه‌ای حقوق تا ۶ میلیون تومان امکان دورکاری
React Redux

استخدام برنامه‌نویس ReactJS ارشد (Senior)

زی بای - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان امکان دورکاری
JavaScript React Redux Antd Next

استخدام Front-end(React) Developer جوان (Junior)

فالنیک- ایران اچ پی - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
JavaScript HTML5 Redux Server Side Rendering React JSX

استخدام توسعه‌دهنده Back-end ارشد (Senior)

دکترتو - شیراز
تمام‌وقت امکان دورکاری
JavaScript HTML React Git Redux

استخدام Frontend developer ارشد (Senior)

ملل رسانه - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
HTML jQuery React Redux

استخدام کارآموز (Front-end (ReactJs کارآموز

ناهیرا - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱ میلیون تومان
JavaScript HTML CSS Redux

استخدام React Front-end Developer جوان (Junior)

Ant_Coders - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۲ میلیون تومان
JavaScript React Redux Material UI React JSX

استخدام توسعه‌دهنده Front End ارشد (Senior)

اریاتک - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
React TypeScript React Native Redux Redux Thunk

استخدام برنامه‌نویس (Front-end (ReactJs ارشد (Senior)

ناهیرا - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
GitHub Redux Gitlab

استخدام توسعه‌دهنده ReactJS (دورکاری) جوان (Junior)

فناوری دراپ
پاره‌وقت حقوق تا ۳ میلیون تومان امکان دورکاری
React Redux Bootstrap 4 Front-end Javassist

استخدام توسعه‌دهنده React Native ارشد (Senior)

ناهیرا - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
React Git React Native Redux Jsx

استخدام توسعه‌دهنده ارشد React.js ارشد (Senior)

Smartenit - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان
React Redux Bootstrap 4 Cypress Jest

استخدام (Senior Front-end developer(React ارشد (Senior)

بونس - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
JavaScript React HTML5 CSS3 Redux

استخدام توسعه‌دهنده Front end ارشد (Senior)

دکترتو - شیراز
تمام‌وقت امکان دورکاری
JavaScript React CSS3 Redux
آگهی‌های جدید استخدام برنامه‌نویس را در کانال Quera Careers دنبال کنید.