جدیدترین آگهی‌های مرتبط را
با ایمیل دریافت کن. جدید

به من خبر بده
تکنولوژی‌ها
سطح تجربه
نوع همکاری
شهر

به دنبال جذب توسعه‌دهنده هستید؟

Quera Careers به طور خاص بر بهبود فرایند استخدام توسعه‌دهندگان تمرکز دارد.

مشاهده راه‌حل‌ها »

استخدام برنامه نویس Redis

استخدام برنامه‌نویسLaravel) PHP) ارشد (Senior)

زی بای - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
PHP MySQL Laravel Redis TDD

استخدام PHP) Senior Laravel Developer) ارشد (Senior)

دیدئو (ترنج) - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
PHP MySQL Laravel Redis Back-end

استخدام برنامه‌نویس Net. جوان (Junior)

همکاران سیستم - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
C# .NET TypeScript Redis

استخدام توسعه‌دهنده (Back-End (.NET Core جوان (Junior)

پردازش گران نیک اندیش متین - تهران
تمام‌وقت
C# SQL .NET Core Redis NoSQL

استخدام برنامه‌نویس ASP.NET ارشد (Senior)

مهراب گشت - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
ASP.NET SQL Server ASP.NET Core ASP.NET Web API Redis

استخدام توسعه‌دهنده Django) Back-End) جوان (Junior)

اطلسین - تهران
پاره‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان امکان دورکاری
Django PostgreSQL Redis Celery

استخدام توسعه‌دهنده ارشد Django) Back-End) ارشد (Senior)

اطلسین - تهران
پاره‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان امکان دورکاری
Django PostgreSQL Redis Celery

استخدام توسعه‌دهنده Backend ارشد (Senior)

Oteacher - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
PHP MySQL Laravel Redis

استخدام توسعه‌دهنده Back-End - Node.js جوان (Junior)

کدنویسه پرداز رایان - مشهد
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
SQL Node.js Image Processing Redis Elk Stack

استخدام Senior Python Developer ارشد (Senior)

نوبیتکس - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان امکان دورکاری
Python Django PostgreSQL Redis