جدیدترین آگهی‌های مرتبط را
با ایمیل دریافت کن. جدید

به من خبر بده
تکنولوژی‌ها
سطح تجربه
نوع همکاری
شهر

به دنبال جذب توسعه‌دهنده هستید؟

Quera Careers به طور خاص بر بهبود فرایند استخدام توسعه‌دهندگان تمرکز دارد.

مشاهده راه‌حل‌ها »

استخدام برنامه نویس React Native

استخدام توسعه‌دهنده React Native جوان (Junior)

Texon
پاره‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان امکان دورکاری
JavaScript Android iOS React Native

استخدام مهندس نرم‌افزار - Mobile Developer جوان (Junior)

راهکار هوشمند سینا - تهران
پاره‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
Android iOS React Native Flutter Front-end

استخدام React Native Developer ارشد (Senior)

MilliGrade - تهران
تمام‌وقت
Android iOS Swift React React Native

استخدام برنامه‌نویس JavaScript) Full-Stack) ارشد (Senior)

اجایلبل - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان امکان دورکاری
Node.js React MongoDB React Native Express

استخدام برنامه‌نویس Flutter ارشد (Senior)

سابین تجارت آریا - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
CSS React Native Flutter

استخدام توسعه‌دهنده ارشد React Native و React ارشد (Senior)

اجایلبل - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان امکان دورکاری
JavaScript Node.js React React Native

استخدام مدیر فنی و توسعه‌دهنده React مدیر فنی

پرتو - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
Android iOS Node.js React Native Photoshop

استخدام توسعه‌دهنده Front-end ارشد (Senior)

GEEREH - تهران
پروژه‌ای حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
JavaScript CSS React TypeScript React Native

استخدام توسعه‌دهنده Front-end جوان (Junior)

GEEREH - تهران
پروژه‌ای حقوق تا ۶ میلیون تومان امکان دورکاری
JavaScript CSS React TypeScript React Native

استخدام توسعه‌دهنده ReactNative جوان (Junior)

تیم بیمه - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
React React Native React Redux React Hooks Reactstrap

استخدام طراح توسعه‌دهنده ui ,ux ارشد (Senior)

پرتو - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
React React Native Front-end Photoshop Adobe Illustrator

استخدام توسعه‌دهنده Front End ارشد (Senior)

اریاتک - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
React TypeScript React Native Redux Redux Thunk

استخدام برنامه‌نویس React/React Native جوان (Junior)

۳گام - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان امکان دورکاری
React TypeScript React Native React Redux React Hooks

استخدام برنامه‌نویس موبایل (React Native یا Flutter) ارشد (Senior)

همتارایانه - مشهد
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان امکان دورکاری
React Native Flutter

استخدام توسعه‌دهنده Frontend ارشد (Senior)

ویرا فن‌آور یگانه
تمام‌وقت
React Native REST Gitlab Jira Progressive Web Apps