جدیدترین آگهی‌های مرتبط را
با ایمیل دریافت کن.

به من خبر بده
تکنولوژی‌ها
سطح تجربه
نوع همکاری
شهر

به دنبال جذب توسعه‌دهنده هستید؟

Quera Careers به طور خاص بر بهبود فرایند استخدام توسعه‌دهندگان تمرکز دارد.

مشاهده راه‌حل‌ها »

استخدام برنامه نویس PostgreSQL

استخدام Software Engineer (Back-end) ارشد (Senior)

پرس‌لاین - تهران
تمام‌وقت امکان دورکاری
Python Django PostgreSQL Docker

استخدام برنامه‌نویس بکند (Back-end) جوان (Junior)

کاوا (Kava)
پروژه‌ای امکان دورکاری
Django PostgreSQL Web Crawler

استخدام توسعه‌دهنده Django) Back-end) جوان (Junior)

اطلسین - تهران
پاره‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان امکان دورکاری
Django PostgreSQL Python Redis Celery

استخدام توسعه‌دهنده ارشد Django) Back-end) ارشد (Senior)

اطلسین - تهران
پاره‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان امکان دورکاری
Django Celery Python PostgreSQL Redis

استخدام توسعه‌دهنده Node.js ارشد (Senior)

Wallit s.r.o
تمام‌وقت حقوق بیش از ۱۲ میلیون تومان امکان دورکاری
Node.js TypeScript PostgreSQL

استخدام برنامه‌نویس ارشد Laravel) PHP-دورکاری) ارشد (Senior)

آرمان امین آذربایجان
تمام‌وقت امکان دورکاری
PHP Laravel MySQL PostgreSQL Docker

استخدام Software Devaloper ارشد (Senior)

سیتکس (توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرو) - تهران
تمام‌وقت امکان دورکاری
Node.js Microservices PostgreSQL Nestjs

استخدام Senior Software Engineer ارشد (Senior)

یکتانت - تهران
تمام‌وقت
Django Python Node.js MongoDB PostgreSQL

استخدام Python/Django Developer جوان (Junior)

یکتانت - تهران
تمام‌وقت
Django Python Node.js MongoDB PostgreSQL

استخدام Data Scientist جوان (Junior)

یکتانت - تهران
تمام‌وقت
MongoDB SQL Node.js Django PostgreSQL

استخدام کارشناس ارشد توسعه نرم افزار ارشد (Senior)

سامانه راهکار دلفین اسپادانا - اصفهان
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
PHP Angular PostgreSQL Serverside JavaScript

استخدام توسعه‌دهنده Full-stack ارشد (Senior)

تصویر هوشمند خاورمیانه - تهران
تمام‌وقت امکان دورکاری
Python React PostgreSQL Redis

استخدام کارآموز Node.js کارآموز

فناوری دراپ
تمام‌وقت امکان دورکاری
Node.js Express JavaScript MongoDB PostgreSQL

استخدام توسعه‌دهنده ارشد Node.js ارشد (Senior)

فناوری دراپ
تمام‌وقت امکان دورکاری
Node.js Express JavaScript MongoDB PostgreSQL

استخدام توسعه‌دهنده Node.js جوان (Junior)

فناوری دراپ
تمام‌وقت امکان دورکاری
Node.js Express JavaScript MongoDB PostgreSQL

استخدام توسعه‌دهنده سمت سرور جوان (Junior)

رایانش - تهران
تمام‌وقت
Django JavaScript Linux PostgreSQL Nginx

استخدام Senior Python Developer ارشد (Senior)

توسعه ارتباطات شبدیز
تمام‌وقت امکان دورکاری
Python PostgreSQL SQLAlchemy Microservices DevOps

استخدام (Senior Back-end Developer (Python ارشد (Senior)

پوشه
تمام‌وقت حقوق بیش از ۱۲ میلیون تومان امکان دورکاری
Python Django PostgreSQL Docker REST

استخدام Back-end -python جوان (Junior)

پیشرو نت انرژی - تهران
تمام‌وقت
Python Django PostgreSQL

استخدام توسعه‌دهنده Back-end ارشد (Senior)

edge computing
تمام‌وقت امکان دورکاری
Go Linux PostgreSQL Git Docker Container