جدیدترین آگهی‌های مرتبط را
با ایمیل دریافت کن.

به من خبر بده
تکنولوژی‌ها
سطح تجربه
نوع همکاری
شهر

به دنبال جذب توسعه‌دهنده هستید؟

Quera Careers به طور خاص بر بهبود فرایند استخدام توسعه‌دهندگان تمرکز دارد.

مشاهده راه‌حل‌ها »

استخدام برنامه نویس Nuxt

استخدام توسعه‌دهنده Front-end ارشد (Senior)

پروانه
پروژه‌ای امکان دورکاری
Vue.js Nuxt Nuxt.js Vuetify.js

استخدام برنامه‌نویس Vue.js ارشد (Senior)

توسعه فناوری آسو - تهران
تمام‌وقت امکان دورکاری
Vue.js JavaScript Vuex Coded UI Tests Nuxt

استخدام توسعه‌دهنده Front-end جوان (Junior)

ابرکلاس - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان امکان دورکاری
Vue.js JavaScript Vuetify.js Nuxt SSR

استخدام برنامه‌نویس Node.js ارشد (Senior)

کارخانه نوآوری
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
Node.js JavaScript MongoDB Vue.js Nuxt