جدیدترین آگهی‌های مرتبط را
با ایمیل دریافت کن. جدید

به من خبر بده
تکنولوژی‌ها
سطح تجربه
نوع همکاری
شهر

به دنبال جذب توسعه‌دهنده هستید؟

Quera Careers به طور خاص بر بهبود فرایند استخدام توسعه‌دهندگان تمرکز دارد.

مشاهده راه‌حل‌ها »

استخدام برنامه نویس Node.js

استخدام Senior Software Engineer ارشد (Senior)

تجارت بین الملل رابین - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان
MySQL Node.js PostgreSQL Go Socket.IO

استخدام توسعه‌دهنده فرانت اند (سرباز امریه) ارشد (Senior)

سانا گستر سبز - تهران
تمام‌وقت امکان دورکاری
JavaScript Node.js Git HTML5 CSS3

استخدام توسعه‌دهنده Front-end - Angular جوان (Junior)

کدنویسه پرداز رایان - مشهد
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
SQL Node.js Angular TypeScript

استخدام توسعه‌دهنده Back-End - Node.js جوان (Junior)

کدنویسه پرداز رایان - مشهد
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
SQL Node.js Image Processing Redis Elk Stack

استخدام برنامه‌نویس Backend Node.js junior جوان (Junior)

Ant Coders - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۳ میلیون تومان
Node.js MongoDB Express

استخدام Full Stack Developer Node.js ارشد (Senior)

آریا نت ایده - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
Node.js MongoDB Git Design Patterns NoSQL

استخدام Web Developer ارشد (Senior)

داریا شیمی آرا - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان
HTML jQuery CSS SQL Node.js

استخدام وب دولوپر(Web Developer) جوان (Junior)

دوام صنعت - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۳ میلیون تومان امکان دورکاری
Java PHP Node.js Django Laravel

استخدام (Back-End Developer (NodeJS/ExpressJS ارشد (Senior)

سفیران خلاق و نواندیش - یزد
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
Node.js MongoDB Redux Nodemon Joi

استخدام (Full Stack Developer(Node.js ارشد (Senior)

ایده های هوشمند هرمس شریف - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
Node.js React MongoDB HTML5 CSS3

استخدام Python/Django Developer جوان (Junior)

یکتانت - تهران
تمام‌وقت
Python Node.js Django MongoDB PostgreSQL

استخدام Data Scientist جوان (Junior)

یکتانت - تهران
تمام‌وقت
SQL Node.js Django MongoDB PostgreSQL

استخدام Software Engineer / Back-end Developer جوان (Junior)

یکتانت - تهران
تمام‌وقت
Python Node.js Django MongoDB PostgreSQL

استخدام برنامه‌نویس React - دورکاری ارشد (Senior)

ایده گستر
تمام‌وقت حقوق تا ۳ میلیون تومان امکان دورکاری
JavaScript Node.js React Redux Next.js

استخدام توسعه‌دهنده Node.js ارشد (Senior)

تکنو تجارت - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان
Node.js Linux RESTful URL
آگهی‌های جدید استخدام برنامه‌نویس را در کانال Quera Careers دنبال کنید.