جدیدترین آگهی‌های مرتبط را
با ایمیل دریافت کن.

به من خبر بده
تکنولوژی‌ها
سطح تجربه
نوع همکاری
شهر

به دنبال جذب توسعه‌دهنده هستید؟

Quera Careers به طور خاص بر بهبود فرایند استخدام توسعه‌دهندگان تمرکز دارد.

مشاهده راه‌حل‌ها »

استخدام برنامه نویس Machine Learning - یادگیری ماشین

استخدام برنامه‌نویس (پایتون) ارشد (Senior)

ُShahir Sanat
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان
Machine Learning

استخدام برنامه‌نویس پایتون Machine Learning جوان (Junior)

گسترش فراگستر شریف - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان امکان دورکاری
Python Machine Learning

استخدام برنامه‌نویس پایتون سمت سرور جوان (Junior)

بوم نگاران هوشمند امید - تهران
تمام‌وقت
Python Django PostgreSQL Machine Learning PostGIS

استخدام machine learnning ارشد (Senior)

نور گستران اسپادانا
تمام‌وقت امکان دورکاری
Machine Learning Python R Julia Data Mining

استخدام Data scientist جوان (Junior)

Stellar Asset Management - تهران
تمام‌وقت
Machine Learning PostgreSQL TensorFlow Neural Network

استخدام توسعه‌دهنده Back-end جوان (Junior)

Wize Analytics - تهران
تمام‌وقت امکان دورکاری
Django Back-end Python Machine Learning Django ORM