جدیدترین آگهی‌های مرتبط را
با ایمیل دریافت کن. جدید

به من خبر بده
تکنولوژی‌ها
سطح تجربه
نوع همکاری
شهر

به دنبال جذب توسعه‌دهنده هستید؟

Quera Careers به طور خاص بر بهبود فرایند استخدام توسعه‌دهندگان تمرکز دارد.

مشاهده راه‌حل‌ها »

استخدام برنامه نویس Laravel - لاراول

استخدام فول استک دولوپر - دورکار جوان (Junior)

آساراد
پروژه‌ای امکان دورکاری
PHP Laravel Next.js React JSX

استخدام توسعه‌دهنده PHP - Laravel ارشد (Senior)

گهواره - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
PHP MySQL Laravel Git

استخدام PHP Developer ارشد (Senior)

گروه احسان - تهران
تمام‌وقت
PHP MySQL Linux Laravel PostgreSQL

استخدام توسعه‌دهنده Full Stack با زبان PHP ارشد (Senior)

یوپرو - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
JavaScript PHP CSS MySQL Laravel

استخدام توسعه‌دهنده Back-end ارشد (Senior)

اپلیکیشن ساز اپتو - اصفهان
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
PHP Laravel Vue.js MySQLi

استخدام Technical Leader مدیر فنی

رهپویان دانش و اندیشه - تهران
تمام‌وقت حقوق بیش از ۱۲ میلیون تومان
JavaScript PHP MySQL Laravel

استخدام توسعه‌دهنده Back-End ارشد (Senior)

لیاتیم - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
PHP Laravel API Design Patterns Microservices

استخدام برنامه‌نویس PHP ارشد (Senior)

Directday - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان
JavaScript PHP MySQL Laravel API

استخدام توسعه‌دهنده Back-end ارشد (Senior)

تکنولوژی های نوین راتین‌تک - مشهد
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
JavaScript Python Node.js Laravel

استخدام برنامه‌نویسLaravel) PHP) ارشد (Senior)

زی بای - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
PHP MySQL Laravel Redis TDD

استخدام PHP) Senior Laravel Developer) ارشد (Senior)

دیدئو (ترنج) - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
PHP MySQL Laravel Redis Back-end

استخدام برنامه‌نویس وب جوان (Junior)

مدرسان شریف - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
PHP HTML .NET Laravel

استخدام توسعه دهند Front-end در محیط لاراول ارشد (Senior)

وبچی - قم
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
CSS Laravel Front-end Laravel Blade Laravel Mix

استخدام کارآموز برنامه‌نویسی Node.js کارآموز

مهندسی صدر - تهران
تمام‌وقت امکان دورکاری
JavaScript Node.js Laravel Express AdonisJS
آگهی‌های جدید استخدام برنامه‌نویس را در کانال Quera Careers دنبال کنید.