جدیدترین آگهی‌های مرتبط را
با ایمیل دریافت کن. جدید

به من خبر بده
تکنولوژی‌ها
سطح تجربه
نوع همکاری
شهر

به دنبال جذب توسعه‌دهنده هستید؟

Quera Careers به طور خاص بر بهبود فرایند استخدام توسعه‌دهندگان تمرکز دارد.

مشاهده راه‌حل‌ها »

استخدام برنامه نویس Jira

استخدام کارشناس کنترل پروژه - آقا جوان (Junior)

پیشتاز رایانش - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
Power BI Jira Confluence Scrum

استخدام کارشناس تست نرم افزار ارشد (Senior)

فناوری همراه فرازپردازان - تهران
تمام‌وقت امکان دورکاری
Selenium Appium Jira Functional Testing Agile

استخدام توسعه‌دهنده Frontend ارشد (Senior)

ویرا فن‌آور یگانه
تمام‌وقت
React Native REST Gitlab Jira Progressive Web Apps

استخدام توسعه‌دهنده iOS ارشد (Senior)

ویرا فن‌آور یگانه
تمام‌وقت
iOS REST Gitlab Jira Swift5

استخدام توسعه‌دهنده Backend ارشد (Senior)

edge computing - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
SQL Git Go Jira Docker Container

استخدام برنامه‌نویس جاوا ارشد (Senior)

کاسپین - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
Java Spring Oracle Java 8 Jira

استخدام Back-End Java Developer (شیراز) جوان (Junior)

هلدینگ بنتک - شیراز
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
Java Spring Jenkins NoSQL Jira