جدیدترین آگهی‌های مرتبط را
با ایمیل دریافت کن.

به من خبر بده
تکنولوژی‌ها
سطح تجربه
نوع همکاری
شهر

به دنبال جذب توسعه‌دهنده هستید؟

Quera Careers به طور خاص بر بهبود فرایند استخدام توسعه‌دهندگان تمرکز دارد.

مشاهده راه‌حل‌ها »

استخدام برنامه نویس JavaScript - جاوا اسکریپت

استخدام برنامه‌نویس فرانت Front-end جوان (Junior)

ارجاوند - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
JavaScript Vue.js HTML UI/UX Front-end

استخدام توسعه‌دهنده Front-end جوان (Junior)

گسترش راهبرد اطلاعات فردا - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان امکان دورکاری
JavaScript CSS React HTML5 Bootstrap 4

استخدام برنامه‌نویس Front-end ارشد (Senior)

توسعه ارتباطات نوین افزار سما کیش - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
JavaScript CSS

استخدام Front-end Developer (React.js) ارشد (Senior)

گروه خدمات درمانی عرفان سلامت - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان
JavaScript React HTML5 CSS3

استخدام React Developer ارشد (Senior)

الوبیزنس - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
JavaScript React Redux React JSX

استخدام توسعه‌دهنده فول استک. ارشد (Senior)

آنیل تجارت پرگاس
پروژه‌ای حقوق تا ۶ میلیون تومان امکان دورکاری
JavaScript React Nestjs

استخدام برنامه‌نویس React Native جوان (Junior)

عابدین - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
React Native JavaScript React React Redux React JSX

استخدام توسعه‌دهنده React Native جوان (Junior)

ورنو - تهران
پاره‌وقت امکان دورکاری
React Native JavaScript Android UI/UX

استخدام توسعه‌دهنده Front-end جوان (Junior)

ابرکلاس - تهران
پاره‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان امکان دورکاری
Vue.js JavaScript Vuetify.js Nuxt

استخدام توسعه‌دهنده ارشد Front-end ارشد (Senior)

فنابا - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
JavaScript React

استخدام توسعه‌دهنده Front-end ارشد (Senior)

Onbital - تبریز
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان امکان دورکاری
JavaScript Node.js React API Bootstrap 4

استخدام Back-End Developer جوان (Junior)

ورنو - تهران
پاره‌وقت امکان دورکاری
JavaScript SQL Node.js NoSQL Back-end

استخدام توسعه‌دهنده ارشد Front-end ارشد (Senior)

مبتکران توسعه کسب و کار - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان
JavaScript jQuery TypeScript

استخدام توسعه‌دهنده Front-end جوان (Junior)

مبتکران توسعه کسب و کار - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
JavaScript jQuery TypeScript

استخدام توسعه‌دهنده سرور ارشد (Senior)

کاوشگران رادین فناور سلامت (کرفس) - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
JavaScript Node.js MongoDB Git Nginx

استخدام توسعه‌دهنده ارشد ‌Back-End ارشد (Senior)

پیشتاز رایانش - تهران
تمام‌وقت
JavaScript Node.js Microservices

استخدام توسعه‌دهنده Front-end جوان (Junior)

فرامحتوا - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
JavaScript Node.js React Sass

استخدام Front-end Developer ارشد (Senior)

نوبیتکس - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان امکان دورکاری
JavaScript Vue.js Sass Ssr

استخدام برنامه‌نویس ارشد لاراول ارشد (Senior)

کامرسوت - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان امکان دورکاری
JavaScript PHP HTML CSS Laravel