جدیدترین آگهی‌های مرتبط را
با ایمیل دریافت کن. جدید

به من خبر بده
تکنولوژی‌ها
سطح تجربه
نوع همکاری
شهر

به دنبال جذب توسعه‌دهنده هستید؟

Quera Careers به طور خاص بر بهبود فرایند استخدام توسعه‌دهندگان تمرکز دارد.

مشاهده راه‌حل‌ها »

استخدام برنامه نویس Go

استخدام توسعه‌دهنده Backend ارشد (Senior)

edge computing - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
SQL Git Go Jira Docker Container

استخدام توسعه‌دهنده ارشد Node JS ارشد (Senior)

تجارت بین الملل رابین - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان
MySQL Node.js PostgreSQL Go Socket.IO
آگهی‌های جدید استخدام برنامه‌نویس را در کانال Quera Careers دنبال کنید.