جدیدترین آگهی‌های مرتبط را
با ایمیل دریافت کن. جدید

به من خبر بده
تکنولوژی‌ها
سطح تجربه
نوع همکاری
شهر

به دنبال جذب توسعه‌دهنده هستید؟

Quera Careers به طور خاص بر بهبود فرایند استخدام توسعه‌دهندگان تمرکز دارد.

مشاهده راه‌حل‌ها »

استخدام برنامه نویس Git - گیت

استخدام توسعه‌دهنده PHP - Laravel ارشد (Senior)

گهواره - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
PHP MySQL Laravel Git

استخدام برنامه‌نویس Back-End ارشد (Senior)

نیک گستران عرش دیبا - تهران
تمام‌وقت
Java Git Spring Boot Hibernate JPA

استخدام iOS Developer ارشد (Senior)

SISHEMI - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
iOS Objective-C Swift Git Scrum

استخدام کارشناس DevOps جوان (Junior)

عصر دانش افزار - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
Java Linux Git DevOps

استخدام برنامه‌نویس Flutter ارشد (Senior)

نوآوران تجارت سگال - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
Git REST Flutter UI/UX Material Design

استخدام NET Core Developer. جوان (Junior)

ارتباطات سیار هوشمند امین - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
.NET Git API REST .NET Core

استخدام توسعه‌دهنده Back-end ارشد (Senior)

دکترتو - شیراز
تمام‌وقت امکان دورکاری
JavaScript HTML React Git Redux

استخدام برنامه‌نویس ارشد پایتون ارشد (Senior)

عامراندیش هوشمند - تهران
تمام‌وقت
Python 3 Git RESTful Architecture

استخدام برنامه‌نویس ارشد Backend ارشد (Senior)

متراژ - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
PHP MySQL Laravel Git Unit Testing

استخدام توسعه‌دهنده Backend ارشد (Senior)

edge computing - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
SQL Git Go Jira Docker Container

استخدام توسعه‌دهنده BackEnd ارشد (Senior)

تیم بیمه - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
PHP Laravel Git

استخدام توسعه‌دهنده React Native ارشد (Senior)

ناهیرا - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
React Git React Native Redux Jsx

استخدام توسعه‌دهنده React Native (دورکاری) جوان (Junior)

فناوری دراپ
پاره‌وقت حقوق تا ۳ میلیون تومان امکان دورکاری
JavaScript React Git React Native

استخدام برنامه‌نویس بک اند(PHP, لاراول) ارشد (Senior)

سلامت بدون مرز - تهران
تمام‌وقت امکان دورکاری
PHP Laravel Git API

استخدام توسعه‌دهنده فرانت اند (سرباز امریه) ارشد (Senior)

سانا گستر سبز - تهران
تمام‌وقت امکان دورکاری
JavaScript Node.js Git HTML5 CSS3
آگهی‌های جدید استخدام برنامه‌نویس را در کانال Quera Careers دنبال کنید.