به دنبال جذب توسعه‌دهنده هستید؟

Quera Careers به طور خاص بر بهبود فرایند استخدام توسعه‌دهندگان تمرکز دارد.

مشاهده راه‌حل‌ها »

استخدام برنامه نویس Git - گیت

استخدام برنامه‌نویس ارشد (PHP (Laravel ارشد (Senior)

گروه بین المللی متین - تهران
تمام‌وقت
PHP Laravel Git OOP Hmvc

استخدام Senior iOS Developer ارشد (Senior)

مسیریاب نشان - مشهد
تمام‌وقت
Objective-C Swift Git API

استخدام توسعه‌دهنده Front End)React) جوان (Junior)

بهفا - تهران
پاره‌وقت امکان دورکاری
ReactJS Git API

استخدام توسعه‌دهنده PHP ارشد (Senior)

ژاکت - تهران
تمام‌وقت
PHP WordPress Git Yii Modular

استخدام توسعه‌دهنده PHP جوان (Junior)

Nomedia - تهران
تمام‌وقت
PHP Laravel Git Purescript

استخدام توسعه‌دهنده پایتون / جنگو ارشد (Senior)

سانا گستر سبز - تهران
تمام‌وقت
Python Django Git

استخدام Ruby on Rails)Back-end Developer) جوان (Junior)

چمدون - تهران
تمام‌وقت
Ruby Git OOP Redis NoSQL

استخدام Senior Frontend Developer ارشد (Senior)

پردیس ژن فن‌آوری - تهران
تمام‌وقت
AngularJS Git Vue.js

استخدام توسعه‌دهنده Front End ارشد (Senior)

موسسه خدمات مدیریت و فناوری رشد قلم‌چی - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
HTML5 Git WebSocket React Redux RESTful Architecture

استخدام برنامه‌نویس اندروید جوان (Junior)

پلتفرم خدمات دانشجویی - تهران
پاره‌وقت حقوق تا ۲ میلیون تومان امکان دورکاری
Java Android Git Android Studio React Native

استخدام برنامه‌نویس PHP جوان (Junior)

بیدُک - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
JavaScript PHP HTML CSS Git

استخدام توسعه‌دهنده اندروید - Android Developer ارشد (Senior)

مسیریاب نشان - مشهد
تمام‌وقت
Java Android Git API
آگهی‌های جدید استخدام برنامه‌نویس را در کانال Quera Careers دنبال کنید.