جدیدترین آگهی‌های مرتبط را
با ایمیل دریافت کن.

به من خبر بده
تکنولوژی‌ها
سطح تجربه
نوع همکاری
شهر

به دنبال جذب توسعه‌دهنده هستید؟

Quera Careers به طور خاص بر بهبود فرایند استخدام توسعه‌دهندگان تمرکز دارد.

مشاهده راه‌حل‌ها »

استخدام برنامه نویس Front-End

استخدام برنامه‌نویس (Front-end (ReactJS ارشد (Senior)

پردازش اطلاعات شتاب - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان
TypeScript React JSX GraphQL Apollo Client RESTful Architecture

استخدام Front End برنامه‌نویس جوان (Junior)

افراپویش تیام - تهران
تمام‌وقت
HTML PHP jQuery CSS React

استخدام برنامه‌نویس (Front-end (ReactJS ارشد (Senior)

CVpro - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان
React TypeScript GraphQL RESTful Architecture Jest

استخدام React Native Developer جوان (Junior)

فن آوری نوین قرن - تهران
تمام‌وقت
React Native Android iOS REST

استخدام توسعه‌دهنده Front-end ارشد (Senior)

GEEREH - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان امکان دورکاری
React TypeScript React Native

استخدام Front-end Developer ارشد (Senior)

First Source Arya Solutions, LLC - تهران
تمام‌وقت
React Front-end JavaScript HTML CSS

استخدام توسعه‌دهنده Front-end (React) ارشد (Senior)

والی آرمان تجارت | VALUELIM - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
React API WebSocket UI/UX Blockchain

استخدام Front-end Developer جوان (Junior)

سفیران خلاق و نواندیش - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
JavaScript CSS React Redux ES6 Class

استخدام برنامه‌نویس Front-end ارشد (Senior)

SIGNAL - قم
تمام‌وقت
Vue.js jQuery Node.js Git HTML5

استخدام برنامه‌نویس Front جوان (Junior)

فرش تا عرش قاصدک کارمانیا - قزوین
تمام‌وقت
React Vue.js

استخدام توسعه‌دهنده React Native ارشد (Senior)

جاهد تکنولوژی
پروژه‌ای حقوق تا ۱۲ میلیون تومان امکان دورکاری
React Native React Native iOS React Redux React Native Android Swift5

استخدام برنامه‌نویس Front-end در اصفهان جوان (Junior)

صدق اندیش - اصفهان
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان
HTML CSS JavaScript

استخدام توسعه‌دهنده (Front End (Vue.js ارشد (Senior)

Konect - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان امکان دورکاری
Ajax Vue.js jQuery CSS3 Bootstrap 4

استخدام توسعه‌دهنده Front-end ارشد (Senior)

اتصال یکپارچه - تهران
تمام‌وقت امکان دورکاری
AngularJS JavaScript Angular

استخدام توسعه‌دهنده وب جوان (Junior)

توسعه ایده پاک - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۳ میلیون تومان امکان دورکاری
JavaScript HTML CSS AngularJS React

استخدام Web Developer ارشد (Senior)

داریا شیمی آرا - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان امکان دورکاری
PHP HTML jQuery SQL Node.js

استخدام Senior Full-Stack Java Developer ارشد (Senior)

ASA - تهران
تمام‌وقت حقوق بیش از ۱۲ میلیون تومان
Java Angular React REST

استخدام Senior/Junior Front-end Java Developer ارشد (Senior)

ASA - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
Java Angular AngularJS

استخدام Full-Stack Developer (Laravel) جوان (Junior)

آسان تندر - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان امکان دورکاری
Laravel Vue.js Database